Trøndelags beste reiselivsprodukt

Ligger Trøndelags beste reiselivsprodukt på ditt hjemsted? Svaret på det får du når Trøndersk Reiselivspris deles ut på Trøndersk Reiselivskonferanse på Røros, 19. november.

Nytt turistkontor har åpna

Nytt turistkontor for Trondheim og Trøndelag har åpna i Nordre gate 11, med digitale opplevelser og salg av aktiviteter fra hele Trøndelag.

Trøndernett tar form

Trøndernett, samarbeidet om felles teknisk webløsning for Trøndelag Reiseliv, Destinasjon Røros, Visit Innherred, Visit Namdalen og KystNorge, tar form.