Trøndelag Reiseliv AS

Ideen bak etableringen av Trøndelag Reiseliv var å skape et landsdelsselskap som skulle koordinere felles markedsaktiviteter rettet mot reisearrangører og publikum i utlandet.

Markedsrådet i Trøndelag Reiseliv

Markedsrådet i Trøndelag Reiseliv er satt ned for og best mulig forvalte pengene for markedsføring og profilering av Trøndelag som reisemål.