Reiselivsseminar 09.05.17

Velkommen til reiselivsseminar hvor vi tar for oss hvordan vi bør jobbe for å nå ut til fremtidens turister. Vi inviterer til en dag med faglig og sosialt påfyll!

Kurs i 2017

Har du lyst på litt faglig påfyll? Trøndelag Reiseliv setter i samarbeid med Innovasjon Norge opp flere kurs i tiden fremover.

Trøndernett tar form

Trøndernett, samarbeidet om felles teknisk webløsning for Trøndelag Reiseliv, Destinasjon Røros, Visit Innherred, Visit Namdalen og KystNorge, tar form.

Smak På Trøndelag

Prosjektet "Smak på Trøndelag" utvikler et nettverk av serveringsbedrifter fra hele Trøndelag.

Reisemål Historiske Trøndelag

I mange år har det vært jobbet med å få opp et prosjekt på reisemålsutvikling med Olavsarven som plattform. Nå er endelig finansieringen på plass for et 3-årig utviklingsprosjekt, ved hjelp av støtte fra Innovasjon Norge og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune.