Trøndernett tar form

Trøndernett, samarbeidet om felles teknisk webløsning for Trøndelag Reiseliv, Destinasjon Røros, Visit Innherred, Visit Namdalen og KystNorge, tar form.

Smak På Trøndelag

Prosjektet "Smak på Trøndelag" utvikler et nettverk av serveringsbedrifter fra hele Trøndelag.

Reisemål Historiske Trøndelag

I mange år har det vært jobbet med å få opp et prosjekt på reisemålsutvikling med Olavsarven som plattform. Nå er endelig finansieringen på plass for et 3-årig utviklingsprosjekt, ved hjelp av støtte fra Innovasjon Norge og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune.