Trøndelag øker overnattinger både fra utland og innland i 2019.

5. februar 2020: 2019 ble et år med økning i kommersielle gjestedøgn både fra utland og innland. Overnattingsstedene i Trøndelag melder 2.697.836 samlede kommersielle gjestedøgn fra januar til desember 2019. Utenlandske gjestedøgn øker med 2 prosent (+10.019) og norske med 0,8 prosent (+18.302). Dette gir en samlet vekst i kommersielle gjestedøgn på 1 prosent. Året avslutter med glans, Trøndelag registrerer 16 prosent flere internasjonale gjestedøgn i desember.

Korrigert for sesongcamping

Korrigert for sesongcamping (campingvogn på fast kontrakt) er det en økning i det norske markedet på 2,4 prosent (ikke 0,8 prosent som skrevet over) og den totale veksten i regionen blir på 2,3 prosent. Ser man på fordelingen mellom hotell og camping/hyttegrender så øker overnattinger på hotell, mens camping/hyttestatistikken går ned, noe som i stor grad skyldes sesongcamping med campingvogner på faste sesongkontrakter.

«I dag har kundene uendelige mange valg, tilgjengeliggjort gjennom en digital verden som åpner alle muligheter. Vi ser en stor endring hvor individuelle opplevelser blir mer viktig enn sted – valgene blir nærmest en motpol til hverdagen og interessen styrer valgene. Forbrukerne søker nye reisemål basert på hva de kan oppleve, noe vi antar kan være en av grunnene til at markedene også blir mer og mer fragmentert, og gjester fra flere land dukker opp i statistikken», sier Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag.  

Utviklingen over tid

Ser man på utviklingen over tid i Trøndelag så har samlet kommersiell overnatting gått opp i regionen fra 2.165.677 kommersielle overnattinger i 2010 til hele 2.697.836 i 2019. Ser vi bort fra 2013, 2017 og 2018 har det vært vekst i kommersielle overnattinger hvert år.

Rundt 80 prosent av de overnattingene i Trøndelag er foretatt av Nordmenn. Det henger sammen med at mange næringsaktører satser på nærmarkedet gjennom hele året, det sikrer Trøndelag stabilitet gjennom året.

Kurs- og konferanse versus ferie- og fritid markedet

Kurs- og konferanse har en nedgang i regionen på 6,4% mens ferie- og fritidsmarkedet vokser med 6,8%.

Tyskland største utenlandske marked

Tyskland er fremdeles det største utenlandske marked i Trøndelag med 149.747 (+0,5%) samlede kommersielle overnattinger i 2019, etterfulgt fra Sverige (76.253/-6,3%), USA (49.513/+12,6%), Nederland (30.185/+3,6%) og Danmark (23.482/+19,5%). Portugal dukker opp som nytt marked for Trøndelag med størst vekst (+6001/834%).

Regionale forskjeller

Trondheim’s største utenlandsmarked er USA som også er det utenlandsmarkedet som vokser mest. Ferie- og fritidsmarkedet i Trondheim øker med 10,1%, mens kurs- og konferanse går ned med 11,7%.

Oppdal har hatt en stor nedgang fra utlandet, spesielt Tyskland som også er største utenlandsmarked. Hotellovernattinger har gått opp med over 12% mens camping og hyttegrender har hatt en stor nedgang.

Røros har hatt en nedgang i stort sett alle utenlandsmarkedet i 2019, utenom Litauen som har vokst litt.

Orkdalregionen har totalt sett en bra vekst fra utlandet, denne relaterer seg til en liten vekst fra mange land. Størst vekst fra USA, Sverige.

Fosen har hatt svært god vekst fra utlandet som vokser mer enn nordmenn både prosentuelt og i antall gjestedøgn. Både ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet øker på Fosen.

Hitra/Frøya er den destinasjonen i Trøndelag som har en større andel av utenlandske tilreisende enn nordmenn, noe som nok relaterer seg til fisketurisme, samt yrkestrafikk relatert til oppdrettsnæringen. Tyskland er største utenlandske marked mens de har størst økning fra Portugal.

I Værnes-regionen øker antall kommersielle gjestedøgn på hotellene, mens camping og hytte har en tilbakegang. Ferie- og fritidsmarkedet øker med 8,4% mens kurs- og konferanse går ned med -8,5%. Økningen fra utenlandske gjester er størst fra Polen, mens største utenlandske marked er Sverige og Tyskland.

Namdalen har sitt største utenlandsmarked i Tyskland, som også er et av de markedene som øker mest sammen med Nederland. De har hatt en total vekst i kommersielle gjestedøgn på 3,2 %. Antall hotellovernattinger i Namdalen går litt ned, mens camping og hyttegrender øker.

Innherred har en tilbakegang i overnattinger på hotell, men øker på hytte og camping. Korrigerer vi for sesong-camping så har Innherred en total økning på 3,2% siden sesong-camp har store utslag på Innherred. Sverige er det utenlandske markedet som går mest ned, mens Tyskland øker noe.

Landet for øvrig
Ser man opp mot landet for øvrig så øker samlede kommersielle overnattinger total med 4 prosent i 2019. Fjord-Norge øker med 8,4 prosent og Nord-Norge har en vekst på 4,6 prosent, mens Sørlandet har en nedgang på -3,9 prosent.

Foto: Sven-Erik Knoff | www.fotoknoff.no

 

Airbnb utviklingen i 2019

 

«Som en del av den utviklingen ser vi at flere og flere velger ulike overnattingsformer på en og samme reise. Mange kombinerer det å bo hos venner med hotell og leie gjennom airbnb, noe som også påvirker  overnattingsstatistikken», sier Sestak.

I 2019 har over 301 000 romdøgn blitt solgt gjennom Airbnb i Trøndelag, en økning på 39,3 prosent fra prosent til totalt 139 millioner kr.

Trondheim, Værnes-regionen og Røros hadde flest solgte romdøgn i desember. Trondheim hadde en økning på 53,9 prosent, Værnes-regionen en økning på 66,7 prosent, mens Røros økte antall solgte romdøgn med 78 prosent fra samme måned i fjor.

Orkdal-regionen, Innherred og Hitra-Frøya hadde den største prosentvise veksten i antall solgte romdøgn fra samme måned i fjor. Orkdal-regionen økte mest, og hadde med sine 1.771 solgte romdøgn en økning på 336,2 prosent.

16 prosent økning i desember

Året avslutter med glans, Trøndelag registrerer 16 prosent flere internasjonale gjestedøgn. De internasjonale overnattinger registreres i Trondheim (+1.420/+22,2%) og Røros (+323/+124%). Dette skyldes en økning i kommersielle overnattinger fra Tyskland, Sverige, Storbritannia og Nederland.
Det vises også en vekst i Airbnb-utleie i desembermåned i Trøndelag. Det var over 29 000 solgte romdøgn i desember, en økning på 73.8 prosent fra desember i fjor.

«Trøndelag fylkeskommune prioriterer utvikling av opplevelsesbasert reiseliv og verdiskaping i sin strategi for Trøndelag, og har gitt Trøndelag Reiseliv ansvar for helhetlig utvikling og profilering av regionen som opplevelsesdestinasjon mot 2030. Sammen med trønderske destinasjonsselskapene, opplevelsesnæringene og det offentlige virkemiddelapparatet vil vi sikre en bærekraftig vekst, samt styrke markedsmulighetene for Trøndelag også fremover. Det er en spennende oppgave å bygge en konkurransedyktig Trønde-laget steg for steg», avslutter Sestak.

 

Kilde: kommersielle gjestedøgn (statistikknett.no), Airbnb (Capia AS)

Pressekontakt:
Trøndelag Reiseliv AS, Petra Sestak, Reiselivssjef for Trøndelag, tel. 90 55 24 22
Trøndelag Reiseliv AS, Line Samuelsen, Prosjekt- og Utviklingssjef, tel. 92 24 69 56

www.trondelag.com – facebook.com/opplevtrøndelag – instagram/exploretrondelag