Ligger Trøndelags beste reiselivsprodukt på ditt hjemsted? Svaret på det får du når Reiselivsprisen deles ut under Reiselivskonferansen 2019 i Trondheim, 9.-10. april. Kandidatene kan foreslås av publikum og bransjekollegaer.

Reiselivskonferansen

Årets konferanse arrangeres på Trondheims storstue og nyåpnede Britannia Hotel. Konferansen tar for seg trender, innovasjon, endring samt den fremtidige opplevelsesnæringen hvor blant annet vertskap som en viktig faktor. På programmet står mange spennende foredragsholdere fra inn- og utland og reiselivets Festaften feirer vi i år i nyrenoverte Britannia Hall.

Trøndelags beste reiselivsprodukter

Under Reiselivets Festaften skal det deles ut pris til en reiselivsbedrift som har utmerket seg med sitt gode vertskap, og som er fremtidsrettet og satser på samhandling og bærekraft.

Vi i Trøndelag Reiseliv samarbeider med reiselivsbedrifter i hele regionen. Mange av de tilbyr opplevelser av høy kvalitet, er engasjert og byr på seg selv.

Men enkelte skiller seg ut ved å ha det lille ekstra blant annet innen vertskap, eller gir besøkende en helt spesiell opplevelse. Disse ønsker vi å hedre på en kveld som denne, sier reiselivssjefen Petra Sestak.

 

Foreslå vinnere

Har du besøkt et trøndersk reiselivsprodukt som gjorde ekstra godt inntrykk når det gjelder hva de fortalte om seg selv før oppholdet, og mens du var der, oppfordres du herved om å sende en e-post til Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv – petra@trondelag.com. I e-posten må det stå navn på bedriften og en kort begrunnelse for hvorfor du mener den fortjener prisen for Årets trønderske reiselivsbedrift.

De forslåtte bedriftene vil vurderes ut fra deres evne til å tenke nytt, samhandling/samarbeid med andre, markedspotensialet hos bedriften og hvordan den lever opp til målsetningene om et bærekraftig reiseliv.

Kriterier Reiselivsprisen, checklist

Kriterier Reiselivsprisen

  • Nye og innovative reiseopplevelser eller forbedring av eksisterende reiselivsopplevelser som komplementerer tilbudet i Trøndelag.
  • Opplevelsen/tjenesten/produktet må ha et markedspotensiale
  • Reiselivsopplevelsens suksess skal kunne måles i antall gjester eller økonomiske tall.
  • Reiselivsopplevelsen skal i så stor grad som mulig leve opp til prinsippene for bærekraftig reiseliv.
  • Element av storytelling i produkt, omtale og/eller leveransen av reiselivsopplevelsen.
  • I tillegg bør bedriften ha en kredittverdighet og ikke ha underskudd i virksomheten for å bli vurdert.

Mer om Reiselivskonferansen