Ferd magasin Trøndelag

FERD 2020 – inspirerende magasin

Verden digitaliseres. Men turistbrosjyrer er fortsatt trendy og har stor innflytelse på ferien. Turister foretrekker også trykte medier til planlegging av sine ferier. Gode historier, wow-bilder og inspirerende tekster om trønderske opplevelser innen lokal mat, kultur og natur inspirerer gjester til å velge Trøndelag. Magasinet er et viktig verktøy for å synliggjøre trønderske opplevelsesprodukter både nasjonalt og internasjonalt.

Magasinet blir publisert i trykt og digital versjon.

Språk: norsk, engelsk og tysk.

Distribusjon:

  • Individuelle reisende – til inspirasjon og planlegging av reisen
  • Turoperatører – til inspirasjon og planlegging av eksisterende og nye turer til Trøndelag
  • Utvalgte messer og arenaer gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge
  • Destinasjonsselskap og aktører innen reiselivsnæringen
  • Turistkontor på utvalgte steder i hele Norge

Ta kontakt med oss for å få diskutert hvordan din destinasjon/produkt kan blir presentert på best måte.

Ta Kontakt: Stine Teigen, stine@trondelag.com, Tel: 984 19 378