Bli med oss til Ålesund 1.-5. april 2019 og møt internasjonale kjøpere av norske reiselivsprodukter. Norwegian Travel Workshop (NTW) er en av Norges største arenaer for salgsmøter og nettverksbygging for reiselivsnæringen.

I 2020 er NTW på plass i Trøndelag med 3 dagers fullspekket program i Trondheim for reiselivsaktører fra hele verden.

Deltakelse gir direkte mulighet for forhandlinger, kontraktsinngåelser og relasjonsbygging, slik at salget av trønderske reiselivsprodukter vedlikeholdes, fornyes og økes. Deltakerne (selger=supplier) får anledning til å møte over 300 utenlandske turoperatører fra 25 nasjoner. Arrangementet baserer seg i hovedsak på forhåndsavtalte møter på grunnlag av deltakernes ønsker. Både selgere og kjøpere får også på forhånd anledning til å presentere sitt produkt i hhv. produkt- og markedsmanualer.

Trøndelag Reiseliv koordinerer deltakelsen og samler trønderske reiselivsaktører i «Trøndelagsgaten».

Målgruppe:

  • Norske og utenlandske incomingagenter, turoperatører, samt norske og utenlandske spesialreisebyrå.

Mål: Trøndelag skal fremstå som en samlet, proaktiv og selgende destinasjon mot målgruppene som arrangerer reiser til Norge.

Dette er inkludert:

  • Leie av stand: 3m², 1 bord, 3 stoler, 1 søppelkurv, 1 duk, tre spotlights. Deltakelse i forhandlinger/avtalesystem og over 30 avtaler fordelt på to dager.
  • Selgerseminar, sosiale aktiviteter og arrangementer. Transport og måltider som detaljert i offisielt program.
  • Beskrivelse av bedriften og produktet ditt i Product Manual, som er gjort tilgjengelig digitalt til alle påmeldte kjøpere.
  • Tilgang til digital versjon av Market Manual, som inneholder beskrivelse og kontaktinformasjon til alle påmeldte kjøpere.
  • For kjøperne blir det før og etter arrangementet gjennomført visningsturer (pre-/post tours) i ulike områder i Norge, slik at de kan gjøre seg bedre kjent med norske reiselivsprodukter. Trøndelag Reiseliv arrangerer både pre- og posttur i forbindelse med NTW 2020.

  

Deltakelse: 1/1 stand (én person): NOK 19.500,-/NOK 16.000,- * Prisene er eks. mva.

*Introduksjonstilbud gjelder for bedrifter som ikke tidligere har deltatt på NTW, eller deltatt de siste tre år (uavhengig av eventuelt eier- eller navneskifte på bedriften).

Påmeldingsfrist: 31. januar 2020
Fakturering: Mai 2020, via Trøndelag Reiseliv
Kontakt: Kjersti Greger, kjersti@trondelag.com, tlf: 95488121