Strategisk pressearbeid er en viktig del av marketingmixen. Gode artikler og tv-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering. Redaksjonell omtale oppfattes ofte som mer troverdig for forbrukeren. PR er et effektivt markedsføringsverktøy i kombinasjon med tradisjonell markedsføring, og bygger opp et positivt omdømme.

Trøndelag Reiseliv har mange års erfaring på dette området og kan hjelpe dere med å bli mer synlig i pressen. Sammen kan vi utarbeide en konkret presseplan tilpasset deres behov. Samtidig sitter vi på verdifulle kontakter som kan være til nytte for dere. For å vekke medienes interesse må vi være innovative, proaktive og formidle unike og nye historier på en spennende måte! 

Hva kan vi tilby?

  • Finne relevante pressehistorier fra din destinasjon
  • Pressemeldinger i Norge og Tyskland (skrive og distribuere)
  • Proaktiv bearbeidelse av pressen, bloggere og influencer
  • Tematiserte presseturer (både gruppe og individuelle), alle inkluderte bedrifter bidrar med egenandel og tar rollen som vertskap for sin region/produkt.
  • Organisere pressearrangementer

Kontakt: Kjersti Greger, kjersti@trondelag.com, tlf: 95488121