Vi ser at interessen fra amerikanske gjester øker år for år, og derfor ønsker vi å finne flere distribusjonskanaler i USA. USTOA (United States Tour Operator Association) ble etablert i 1972, og er den eneste møtearena som kobler de største nordamerikanske turoperatører med reiselivsnæringen og destinasjoner fra hele verden.

Hvem treffer man?
700 turoperatører og salgsagenter

Hvem passer det til?
Leverandører av opplevelsesprodukter, destinasjoner.

Deltakelse: Mer informasjon kommer.

Kontakt: Petra Sestak, petra@trondelag.com, Tel: 90 55 24 22