I år kan våre gjester glede seg til knakende gode innlegg fra både nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

Vi ønsker at konferansen skal bidra til ny kunnskap og en bærekraftig utvikling i opplevelsesnæringen. Her kommer det fortløpende ut informasjon om foredragsholdere.

Konferansier – Lisa Tønne

Årets konferansier er Lisa Tønne. Lisa er en norsk skuespiller, standupartist, programleder og er nå også aktuell som Tordenskiold på Trøndelag Teater. Lisa vokste opp i Trondheim og bodde her til hun var 16 år.

Lisa skal lede oss gjennom konferansen, og vi kan vel love at lattermusklene blir satt på prøve underveis.

Tore Sandvik. Foto: Anne Line Bakken

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik åpner konferansen. Tore sitter nå i sin fjerde periode som fylkesordfører, tidligere for Sør-Trøndelag fylkeskommune, nå for nye Trøndelag fylkeskommune.

Emil Spangenberg

Emil Spangenberg

Emil Spangenberg, har mer enn 10 års erfaring fra opplevelses- og reiselivsnæringen.  Emil vil presentere nye perspektiver og konkrete eksempler på hvorfor endringer i reiselivsbransjen, tvinger destinasjoner og bedrifter å fokusere enda mer på sine sterke sider, deres kjernehistorier og konteksten de posisjonerer seg i. I en verden med uendelige muligheter for forbrukerne må merkevarer være krystallklare i sitt budskap, merkevare-og produktopplevelse.

Dustin Growick - Museum Hack

Dustin Growick – «MUSEUMS ARE «F***ING AWESOME!»


Dustin Growick kommer fra Museum Hack i New York og kommer for å fortelle om sine formidlingskonsepter som er blitt selve symbolet på fornyelse av museumsformidling.

Dustin mottok sin MA i antropologi fra SUNY Stony Brook og har jobbet med utdanning på New York Hall of Science, the American Museum of Natural History, og som en tradisjonell lærer. Nå, på The Metropolitan Museum of Art, the American Museum of Natural History og med museumskollegaer rundt omkring i verden, har Dustin spesialisert seg i å skape unike, engasjerende og lærerike museumsopplevelser for voksne som tiltrekker seg nye publikum.

Pål Knutsson Medhus – opplevelsespioner og inspirator

Pål har jobbet som kursholder siden 2007 innen temaet opplevelser, og har erfaring fra alle fagfelt innen reiseliv. Pål har vært inspirator for mange bedrifter i hele landet, også gjennom arbeidet med bærekraftig reiseliv. Han har også satt sammen Opplevelseskurset som kjøres over det ganske land, 8 bare i Trøndelag, og han er med på alle kurs som en av kursholderne. Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innen Opplevelsesutvikling i Norge, og i følge han selv vil han fremdeles utfordre og være en pioner i opplevelsesfaget, og nå altså gjennom Opplevelseskurset.

Synne Homble – konserndirektør for mobilitet og reiseliv, NSB-konsernet

Synne Homble er konserndirektør for mobilitet og reiseliv i NSB-konsernet. Mobilitet og Reiseliv er et nytt forretningsområde i NSB som utvikler nye løsninger for å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig. Hun har ansvar for nye mobilitetstjenester, som NSBs bybiler, samt marked, digital utvikling og NSBs satsing på reiseliv. Hun har tidligere vært konserndirektør i det internasjonale havbrukskonsernet Cermaq Group AS, med ulike lederstillinger i Cermaq fra 2006 – 2016. Før det var hun advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1998-2006. Homble er Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Hun er også nestleder i styret i Statnett SF.

Torstein Hatlevik, Haaheim Gaard og Gamleposten 5444

Torstein Hatlevik er husfar på de to historiske hotellene og spisestedene, Haaheim Gaard på Tysnes og Gamleposten 5444 på Espevær. Haaheim startet som et hobbyprosjekt i 2009, men har etterhvert blitt et av hotellene som rangerer høyt i kåringer av de beste hotellene i Norge. Gamleposten 5444 er en sesongrestaurant på den lille bilfrie øya Espevær.

Alle stedene har blitt bygd opp gjennom strategisk jobbing med merkevarestrategier, vertskapsrollen og målrettet jobbing med kundereisen.  Torstein er kjent for sitt personlige vertskap og er for mange gjester et reisemål i seg selv. Reiselivskonferansen har invitert Torstein til å komme å snakke om «Vertskapsrollen – det viktigste vi leverer på». Torstein sin definisjon på vertskap er den som tar ansvar for at gjesten vil komme tilbake.

Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold har vært Administrerende direktør i NHO Reiseliv siden 2013. Før hun tiltrådte stillingen i NHO Reiseliv var hun  Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) fra 2006 til 2013, Forsvarsminister i perioden 2001-2005. Også tidligere Stortingsrepresentant (1993-2005), med ulike politiske utvalg og verv, herav leder av Stortingets justiskomite og medlem av Stortingets næringskomite. 

Ingunn Sørnes

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver i Innovasjon Norge, med ansvar for merkeordningen Bærekraftig reisemål.

Ingunn har lang fartstid fra arbeid med bærekraft i reiselivet og før det fra kompetanseutvikling, innovasjon og næringsutvikling knyttet til landbruk. Landbruksdepartementet, Statens Landbruksbank og SND. Hun er opptatt av at reiseliv skal ha tyngde som næring her i landet, og at man lokalt har nødvendige instrument for å tilrettelegge og styre med bærekraft som langsiktig mål for besøksnæringen.

Hanne Bryde

Hanne Bryde, samfunnsplanlegger Røros kommune

Hanne Bryde er utdannet sosialantropolog, medieviter og yogalærer. Hun har tidligere blant annet vært daglig leder for Elden, et av Nordens største utendørs musikkteater og jobbet med virksomhetsstyring i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Akkurat nå arbeider Hanne med bærekraft på flere nivå. Både strukturelt i sitt arbeid som samfunnsplanlegger i Røros kommune og på det menneskelige med sin yogaundervisning. Hun er lidenskapelig opptatt av å øke folks forståelse av seg selv i helheten, og samspillet mellom oss og naturen.

Portrett Petra Sestak. Foto: Monica Gjertsen

Petra Sestak, daglig leder og reiselivssjef for Trøndelag

Petra har over 20 års erfaring innen reiselivet og markedsføring, bl. a. i Hurtigruten og Disneyland Paris. Hun har god markedskunnskap og stor innsikt i salgsinfrastrukturen innenfor reiselivsnæringen. I tillegg har hun et bredt og aktivt nettverk av pressekontakter, turoperatører, ansatte i virkemiddelapparatet og i reiselivsnæringen både nasjonalt og internasjonalt. Petra har lang erfaring fra globale og flerkulturelle forretningsmiljøer og har evne til å se Trøndelag fra utsiden. Reiselivet er i endring og Trøndelag Reiseliv har under Petras ledelse videreutviklet seg for å være i stand til å møte nye utfordringer. Dette har allerede resultert i økt attraksjonskraft for Trøndelag. Hun oppnår i samarbeid med sitt team konkrete målbare resultater, og motiverer reiselivsaktører i regionen til økt samarbeid. 

Portrett Line Samuelsen. Foto: Monica Gjertsen

Line Samuelsen, prosjekt- og utviklingssjef Trøndelag Reiseliv

Etter snart 18 år i Trøndelag Reiseliv har Line et bredt nasjonalt nettverk innen kompetansemiljøer og reiselivsnæringen.. Hun har stor interesse for innovasjon og har nylig gjennomført studiet «Opplevelsesdesign og innovasjon» ved Nord Universitet. I tillegg har hun studert internasjonal markedsføring og økonomi på Handelshøyskolen BI. Hennes videreutdanning har gitt henne innsikt om «det nye» reiselivet som i dag krever andre arbeidsmetoder, markedstilnærming og verktøy til bruk i utviklingsarbeidet i samarbeid med reiselivsaktørene. Line har hovedansvar for kompetanseutvikling og jobber med gjennomføring av kompetansetiltakene i Trøndelag Reiseliv. Hun har erfaring som prosjektleder, operativ og strategisk markedsføring, utvikling, innsikt og kompetanse. 

Mer om Reiselivskonferansen