Trøndelag Reiseliv er fylkets toneangivende forvalter av den reiselivsrelaterte merkevaren Trøndelag og en pådriver for innsats og aktivitet som fremmer en positiv reisemålsutvikling i fylket.

Kompetansesenter for trøndersk reiseliv

Trøndelag Reiseliv AS er landsdelselskap for Trøndelag. I tett samarbeid med destinasjonsselskapene og reiselivsnæringen jobber vi med å etablere og videreutvikle Trøndelag som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av trønderske reiselivsprodukter til det beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig.

Selskapet skal bidra til å gjøre reiselivsnæringen i Trøndelag moden for vekst, både nasjonalt og internasjonalt, tilrettelegge for bedre lønnsomhet og styrke Trøndelags konkurransekraft.

Selskapet er et strategisk og operativt verktøy for eierne, private og offentlige virksomheter med interesse for å utvikle reiselivsnæringen i Trøndelag. Vi har ingen medlemmer, vi jobber for alle som ønsker å løfte Trøndelag som attraktiv og bærekraftig destinasjon i felleskap.

Vi har satt sammen et kompetent team som er kunnskaps- og markedsorientert, og med evne til å tilpasse seg framtidens behov og trender.

Kort fortalt om Trøndelag Reiseliv - Explore Trøndelag