Her får du en oversikt over hvilke tjenester Trøndelag Reiseliv leverer.

Tjenester Trøndelag Reiseliv

Kompetanse- og utviklingstjenester

 • Merkevareplattform for Trøndelag inkl. strategisk kompass
 • Kundeinnsikt gjennom etablering av blant annet verktøykasse (om merkevaren, målgrupper/personas, kundereisen, adferd, beslutningsprosesser mm.)
 • Innhold skapt av Trøndelag Reiseliv (tekst, foto, film)
 • Innhold skapt av andre (tekst, foto, film)
 • WEB trondelag.com og visitnorway.trøndelag – redaksjonelt innhold og struktur
 • Bransjeweb Trøndelag Reiseliv – struktur og innhold
 • Prosjektarbeid (initiering og handling av utviklingsprosjekter)

Verktøy/tjenester:

 • Tilkobling til www.visitnorway.com
 • Trondelag.com
 • Statistikk
 • Bransjeweb Trøndelag Reiseliv
 • Film- og fotobank

Markedsføringstjenester (Business to Business = B2B)

Basert på definert merkevareplattform/strategisk kompass og i samarbeid med destinasjoner/reisemål

 • Målrettet salgsarbeid mot etablerte turoperatører, incoming, kjedepartnere overnatting, flyselskaper, transportselskaper og andre aktuelle partnere
 • Tilrettelegge/koble til aktuelle destinasjoner/reisemål (og bedrifter) der det er hensiktsmessig og for økt verdiskaping i bransjen i Trøndelag
 • Arbeid mot cruiseselskaper
 • Tilrettelegge for salg gjennom å initiere, planlegge og gjennomføre deltakelse på aktuelle messer, workshops og andre kunderelaterte arrangementer
 • New business. Identifisere og søke nye turoperatører/partnere og tilrettelegge/koble aktuelle til destinasjoner/reisemål (og bedrifter) for økt verdiskaping i bransjen i Trøndelag
 • Visningsturer, og presseturer der dette er initiert gjennom B2B aktivitet
 • Felles markedsaktiviteter med definerte B2B partnere

 

Markedsføringstjenester (Business to Consumer = B2C)

Basert på definert merkevareplattform/strategisk kompass og i samarbeid med destinasjoner/reisemål

 • Vedlikehold og utvikling av eksisterende og nye digitale flater/kanaler for Trøndelag med fokus på den digitale kundereisen
 • BUZZ (=plassering og bidrag av gode historier om reiselivstilbudet i Trøndelag i utvalgte kanaler)
 • Målgruppekommunikasjon med fokus på Multi Channel Marketing og ROMI
 • Kampanje/always on – initiering, planlegging og gjennomføring
 • Strategisk pressearbeid; PR-aktiviteter inkl. presseturer (journalister, ambassadører,
  influencers)