Fra 3. juni starter Finnair flyvninger med 5 ukentlige avganger mellom Trondheim og Helsinki.

Dette setter Trøndelag som helårsdestinasjon på det internasjonale kartet, og gir tilgang til nye markeder og kundegrupper sier reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv, Petra Sestak.

For våre kunder blir det enklere å få tilgang til trønderske opplevelser, og det gjør oss til et mer attraktivt og konkurransedyktig reisemål.

Finnair flyr til 19 destinasjoner i Asia, over 100 destinasjoner i Europa og 7 i Amerika. Fra Helsinki kommer man enkelt videre til Asia (for eks. Shanghai, Tokyo, Beijing).

For reiselivet betyr dette at langt flere asiatiske turister vil finne veien til Trondheim og Trøndelag. Potensialet for markant økning i asiatiske gjestedøgn er stor både fordi tilgjengeligheten inn til Trøndelag nå blir bedre samtidig som det generelt er stor vekst i besøkstallene fra Asia.

Gjennom økt trafikk til regionen bidrar direkteruten til økt verdiskaping for næringen og sysselsetting i Trøndelag. Trøndelag vil også blir mer attraktiv for studenter og næringsutvikling mellom markeder, og forskningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF kan øke aktivitet mot både Finland og Asiatiske markeder. Trøndere kan oppdage nye spennende destinasjoner gjennom et forbedret tilbud.

I det trønderske fellesskap har Luftfartsforum utarbeidet en felles markedsstrategi og -plan for å synliggjøre opplevelsesprodukter i vår region, og gjør disse salgbar og lett tilgjengelig for kundene. Dette gjør Trøndelag mer relevant. Implementering av markedsplanen settes i gang umiddelbart.

Finnair påpeker at det regionale engasjementet fra både Avinor, næringsliv, reiseliv og offentlige aktører for å få på plass den nye ruten var svært viktig for å trygge selskapet i beslutningsprosessen. Det viser bare igjen at samhandling i regionen er viktig for å lykkes.

Felles uttalelse fra Luftfartsforum: Dette er en veldig god nyhet for næringslivet i regionen som opplever økende aktivitet mot både Finland og Asiatiske markeder. Både SINTEF og NTNU har i økende grad prosjektaktiviteter i Kina.

Trondheims ordfører Rita Ottervik sier at dette er en strategisk viktig rute for næringslivet i regionen og storbyen Trondheim.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik peker på at reiseundersøkelser viser at Helsinki er et populært reisemål for trønderne. Dessuten er det en god match mellom teknologi-, forsknings- og utviklingsmiljøene i Midt-Norge og Finland. Helsinki er også porten til Asia og gjør det enklere å komme seg til og fra asiatiske land.  Dette åpner nye muligheter for Trøndersk nærings- og reiseliv, sier Sandvik.

Partnere i Luftfartsforum Trøndelag: