På Reiselivskonferansens dag to gjennomføres det fire parallelle workshoper. For de som deltar på hele konferansen er workshopen inkludert i konferansepakken og kommer som eget valg på side to i påmeldingsskjemaet.

Workshops 10. april

Det er kun workshopen Fremtidens fisketurisme som kan velges av de som ikke deltar på Reiselivskonferansen. Parallellsesjoner blir arrangert på ulike møterom på Britannia.

08:30 – 11:30  BLI MED Å FORME FREMTIDENS HAVFISKETURISME!

Er du som havfiskeaktør opptatt av hvordan du kan møte morgendagens etterspørsel? Har du fokus på bærekraft, lokal verdiskaping og sterkere konkurransekraft i markedet?

Dette står på agendaen i Trondheim den 10. april, hvor vi i en ½ dags workshop setter fokus på hva slags havfisketurisme Trøndelag og resten kysten bør utvikle for fremtiden.

Formål: Workshopen skal være starten på en «utviklingsreise» hvor Trøndelag skal ta en tydelig posisjon i fremtidens havfisketurisme.

Passer for: reiselivsaktører med havfiske som hovedprodukt. Destinasjoner, fagmiljøer og offentlige instanser som er opptatt av muligheter knyttet til havfisketurisme. Haaken Christensen fra Innovasjon Norge, Dagny Øren fra NHO Reiseliv kommer for å dele sin kunnskap og sine synspunkter, og suksessbedriften BigFish Adventure fra Finnmark kommer for å dele sine erfaringer.

Workshopen ledes av Ingrid Solberg Sætre fra Mimir

09:00 – 11:00 PÅ HVILKEN MÅTE KAN HELE REISELIVET I TRØNDELAG UTVIKLE BEDRE TOTALOPPLEVELSER, PÅ TVERS AV ALLE NÆRINGER?

Hvordan må vi jobbe for å skape bedre totalopplevelser. Pål vil gjennom workshopen ha en liten intro om opplevelsesøkonomi som danner grunnlaget for all opplevelsesproduksjon. Fokuset kommer fort over på samspill og HVA vi kan gjøre i lag, identitet, formidling og marked. Praktisk øvelse inngår selvsagt som en del av arbeidsøkta.

Workshop ledes av Pål K. Medhus fra Høve Støtt

09:00 – 11:00 BÆREKRAFT SOM EN DEL AV FORRETNINGSMODELLEN

Norsk Turistutvikling har oppdraget fra Innovasjon Norge om å kjøre kurs i bærekraft for reiselivet i Norge.

Under konferansen skal Kjell Ove ta dere igjennom en innledende runde om bærekraftig reiseliv og implementering av de ti prinsipper for bærekraftig reiseliv i forretningsmodellen.

Det blir lagt opp til en bærekraft-test hvor bedriftene kan finne ut om de er en del av løsningen eller en del av problemet for en mer bærekraftig utvikling. Det blir også innlegg om målsettinger og strategier for en bærekraftig forretningsmodell, samt diskusjoner rundt dette.

Workshopen ledes av Kjell Ove Solbakken fra Norsk Turistutvikling AS.

09:00 – 11:00 DIGITAL MARKEDSFØRING – BYGG RIKTIG STRATEGI

Digital markedsføring oppfattes fortsatt av mange som uoversiktlig og uhåndterlig. Det er ikke så rart heller, da det til stadighet skjer nye ting og endringene kommer raskere og raskere. HK Link vil ta dere igjennom noen av de viktigste tingene som både tilbydere Trøndelag Reiseliv med flere og byråene må forholde seg til fremover.

Her er noen punkter dere kommer innom i workshopen som blir en kombinasjon av presentasjoner og jobbing med egen bedrift:

  • Hvordan gjøre seg tilgjengelig for brukerne
  • Hvordan lage og skrive innhold som kundene vil ha
  • Kundereisen- hvordan handler vi i dag? Og hva må vi fokusere på for å være relevante og interessante?
  • Hvordan bygge lojalitet i et kundegruppe som blir mindre lojale?
  • Viktigheten av å ha en klar strategi på hva man skal si og hvem man skal si det til før man velger kanaler etc. Hvilke kanaler man velger er et resultat av strategivalg.
  • Workshopen ledes av Hanne Wangberg Veimo i HK Link og Fride Herfjord i HK Reklamebyrå
Hanne Wangberg Veimo
Fride Herfjord

Bestill din billett her:

Mer om Reiselivskonferansen