En fantastisk reiselivskonferanse er over for denne gang, og vi sitter igjen med et beger fylt til randen av gode inspirerende erfaringer, og en motivasjon for å sammen bygge Trønde-laget.

Den 9. og 10. april arrangerte Trøndelag Reiseliv hele regionens store Reiselivskonferanse på Britannia Hotel i Trondheim. Over 130 deltakere fra hele regionen samlet seg til to dagers inspirasjon, fagutvikling og nettverksbygging med et fokus på samhandling og et felles løft for å bygge «Trønde-laget».

Foredragsholderne var mange, og kunne by på godt faglig innhold fra de små konkrete tiltak til overordnede strategitanker. Konferansen ble innledet av fylkesordfører Tore O. Sandvik som presiserte det gode samholdet vi har, og våre felles styrker. Emil Spangenberg fra selskapet Frame & Work gjorde oss oppmerksomme på alle forandringene som stadig skjer i reiselivet. Kundens reise fram til bestilling av produkt har forandret seg fra en lineær kontakt med en tredjeparts tilrettelegger, og er nå i mye større grad et resultat av nære relasjoners opplevelser og tips som deles i sosiale medier.

Konferansen hadde et gjennomgående fokus på hvordan vi skal få en mer bærekraftig bransje i alle ledd; både Innovasjon Norge, Trøndelag Reiseliv og Røros Kommune presenterte strategier og muligheter for hvordan vi skal jobbe med dette fremover.

Et annet bærekraftig ledd i reiselivet handler om transport. Det var derfor svært interessant for mange å få en presentasjon av NSBs konserndirektør Synne Homble som kunne fortelle litt om behovet for ny retning og markedsstrategi for selskapet som straks endrer navn til VY.

Mange kjente på ny inspirasjon når Dustin Growick fra Museum Hack i New York presenterte sin forretningsidé og viste oss fantastiske, konkrete eksempler på hvordan vi kan endre innholdsprogrammet i museumsverden, nå nye generasjoner besøkende, og skape en større interesse for kultur og historie gjennom å tilrettelegge for opplevelser i ny regi. Man må gi besøkeren et eierskap til sin opplevelse, og muligheten til å dele den med sin egen krets undervegs.

Reiselivssjef Petra Sestak presenterte Trøndelag Reiselivs nye markedsstrategier og mål. Vi ønsker å være en uunnværlig partner for opplevelsesnæringen i Trøndelag, og vi skal bidra til å øke lokal verdiskapning, bærekraftsevne og kommersiell kapasitet for alle ledd. Vi jobber fokusert med kundesegmentering som gjør opplevelsesbasert turisme lettere å identifisere etter de ulike kunders behov. Dette er godt plantet inn i de opplevelseskurs Trøndelag Reiseliv har arrangert sammen med Pål Medhus det siste halvåret. Pål var også tilstede på konferansen og ba oss endre synet på de besøkende i tråd med å utvikle en god opplevelsesøkonomi. En kunde er ikke lenger bare en kunde, men en DELTAGER som vi ønsker skal ta med den gode historien og spre den videre.

Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv kunne runde av konferansen med tall og konkrete bevis for hvor sterkt reiselivsnæringen står i hele landet, og hvordan utviklingen innen denne næringen bare kommer til å gå fremover. Det er viktig at våre politikere driver smart byutvikling for å ta vare på det som gjør en by verdt å bo i. Der det er godt å bo, er det også godt å komme på besøk.

Som vår digitale markedsfører Camilla Skaget Hansen presiserte: hver for oss er vi ganske små, og kan lett se en konkurrent i nabobedriften. Men om vi endrer perspektivet og ser naboen som en samarbeidspartner i et større bilde, står vi sterkere og blir et tydelig attraktivt valg, også internasjonalt.

Så la oss fremsnakke hverandre, fokusere på et sterkt samhold, så kan vi sammen bygge «Trønde-laget» for fremtida.