Hvert år deltar Trøndelag Reiseliv på ulike workshops og messer rundt omkring i verden. Hensikten er å spre informasjon om våre destinasjoner, og muligheter for ulike turistgrupper å oppdage det gode liv i Trøndelag.

Den 10.-11. juni var vi tilstede i London på markedsdag og workshop i regi av Innovasjon Norge. Her møtte vi bransje fra hele Norge, og hadde møter med flere turoperatører fra Storbritannia. På en salgsworkshop har vi vanligvis flere korte møter med ulike turoperatører, hvor vi kan fortelle om muligheter og unike opplevelser man kan ha ved besøk i Trøndelag. Vi etablerer nye kontakter som blir fulgt opp, og får spredt konkret informasjon om regionen. I forbindelse med workshopen ble også en markedsdag arrangert, hvor vi blant annet fikk en innføring i hvordan britene gjør sine valg når de skal ut og reise. Markedsdagen var et arrangement for de norske deltagerne i salgsleddet på workshopen, hvor inspirasjon, ny kunnskap og erfaringsutveksling formet dagen.

Markedsspesialist hos Innovasjon Norge i London, Cathrine Foster, hadde en gjennomgang av trender på det britiske marked, og en oppdatering på hvordan de jobber på IN-kontoret.  Influenceren George Turner, også kjent på instagram som #georgetheexplorer, var invitert for å dele tips på hvordan man best utnytter det å jobbe med influencere i sin markedsføring. Med rett type influencer, som har det nettverk og en målgruppe man ønsker å nå, og en inspirerende «tone of voice» i bilder og tekst, kan det være svært effektivt for å få resultat. Det finnes også verktøy for å måle engasjement og utstrekning på ulike SoMe-profiler som kan hjelpe å velge rett influencer.  Rob Shimmin holdt en miniworkshop for deltakerne om Storytelling, og viktigheten av å være en god historieforteller når du selger inn ditt gode produkt. Kort oppsummert var hans beste tips å være personlig, engasjert, ha klare korte fakta, koble produktet til menneskelige opplevelser og spille på sanseregisteret når du kommuniserer.

Under selve workshopen på dag 2 hadde Trøndelag Reiseliv møte med 16 ulike turoperatører fra det britiske markedet. Flere av dem har aldri hatt Skandinavia med i sine produktpakker, og var svært interessert i Trøndelag og hvilke pakker vi kan tilby. Det var størst interesse for aktive naturopplevelser både sommer og vinter, men også kultur og mat var noe de hadde stor tro på å få solgt inn. Vi følger opp de ulike møtene i etterkant og sender ut den informasjon de etterspør.