Vi bygger konkurransekraft gjennom samarbeid med andre landsdeler, samt deler av Sverige. Fokus er å posisjonere Trøndelag som opplevelsesregion.

Vi bygger konkurransekraft gjennom samarbeid med andre landsdeler, samt deler av Sverige. Fokus er å posisjonere Trøndelag som opplevelsesregion.

 

Fortsatt står nordmenn for det største volumet i kommersielle overnattinger i Trøndelag med hele 86%. De utenlandske gjestene som ferierer i Trøndelag har flere overnattinger i andre norske regioner – bare 5% blir værende i Trøndelag under hele ferien i Norge. Dette er ikke unaturlig med tanke på Trøndelags geografiske plassering. 78% av våre utenlandske gjester kombinerer sin ferie med Vestlandet, og 58% besøker Nord-Norge på samme reise. På grunn av dette har vi nå inngått samarbeidsavtaler med andre landsdelselskapene, samt destinasjoner i Sverige for å tilby konseptuelle opplevelsespakker mot ulike potensielle gjester (segmenter/personas) og markeder. Gjestene ønsker opplevelser og bestiller ikke reiser etter hvor fylkes- eller landegrensene går. Dette tar vi høyde for i vårt arbeid. Samtidig jobber vi også for å tydeliggjøre Trøndelags særpreg, og som opplevelsesregion internasjonalt. Dette gjør vi for å tiltrekke oss flere gjester med høy betalingsvillighet som er villig til å bruke mer tid i vår region.

Vi må skille mellom ulike gjester basert på behov men også kulturell bakgrunn. Derfor jobber vi ulikt mot Norge og det utenlandske markedet. For Norge og nordmenn tydeliggjør vi landsdelen ved å posisjonere  oss som en opplevelsesregion. Dette blant annet for å få flere gjester til å bli lengre og kanskje vri noen av gjestene over til baseferie i stedet for rundreiseferier.

Ingenting er en tilfeldighet, vi baserer vårt arbeid på innsikt. Hoved-driveren for våre gjester er fortsatt naturopplevelser, potensialet ligger i en kombinasjon med kultur og lokalmat.

 

Innovasjon Norge sin turistundersøkelse fra sommer 2018 bekrefter nok en gang at natur har en stor betydning for feriereisende i Trøndelag og Norge, spesielt for utenlandske gjester. Den største andelen av feriereisende i Trøndelag er interessert i en kombinasjon av kultur- og naturopplevelser, sammenlignet med andre regioner i Norge. Vi vet også at kultur- og matopplevelser bidrar til høyere døgnforbruk, derfor vil en satsing på både kultur- mat- og naturopplevelser med ulik vekting bli prioritert fremover. Hoved-driveren for de fleste av våre utenlandske gjester vil fortsatt være natur. Når vi kobler dette mot våre kultur- og matopplevelser vil dette skille oss fra andre gjennom lokalt særpreg og øke vår konkurransekraft.  Basert på dette, trender og annen kundeinnsikt, utvikler og markedsfører vi regionen med fokus på kundenes premisser.  Når det gjelder aktiviteter scorer utendørsaktiviteter og opplevelser med tilgang til lokal kultur og møte med lokalbefolkning høyt, samtidig ønsker mange gjester å lade batteriene og har det gøy med andre. Feriereisende i Trøndelag er mer tilfreds og har en høyre anbefalingsvillighet enn i resten av landet. Trøndelag anses som en bærekraftig destinasjon, og Trøndelag Reiseliv skal bidra til en bærekraftig utvikling i regionen og jobbe med konkrete tiltak. I motsetning er det informasjon om attraksjoner på eget språk som vurderes som dårlig særlig fra utenlandske gjester, her må trøndersk opplevelsesnæring jobbe sammen målrettet for å forbedre dette.

Vi leverer verktøy og kompetanse til næringen

 

For å bidra til at opplevelsesnæringen i Trøndelag skal kunne jobbe mer målrettet har vi utviklet verktøy som gjør det enklere å foredle sine produkter basert på innsikt. I de siste måneder har rundt 200 deltagere vært med på  opplevelseskurs, og jobber nå med leveranse og kommunikasjon for å kunne tilby de produkter kundene vil ha. Utvikling må ikke baseres på synsing, derfor deler vi  kunnskap for at næringen kan bygge kompetanse for å ta de rette beslutninger for å jobbe mer lønnsomt og øke verdiskapningen.

 

Hvordan bygge merkevaren Trøndelag? En næring i endring, og gjester som setter premissene krever kunnskap og innovasjon, samt en vilje til å møte dette skiftet.

 

Gjeldende «reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2020» er allerede gått ut på dato, og mange signaliserer utålmodighet for hvordan vi skal markedsføre Trøndelag framover. Både fylkeskommunen og Trøndelag Reiseliv AS har sett behov for oppdatert kunnskap, spesielt med tanke på at reiselivsområdet er utvidet til også å omfatte kulturarv, matopplevelser, naturopplevelser og større arrangement i et reiselivsperspektiv. Trøndelag fylkeskommune har tatt konsekvensen av dette, og satt i gang et «kunnskaps- og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesregion frem mot 2030» i samarbeid med næringen. Trøndelag Reiseliv sitter i styringsgruppen for prosjektet og vil ha en sentral rolle. Trøndelag Reiselivs nye strategi vil gi viktige føringer i arbeidet.

Nordlandsforskning, Mimir og Capia er valgt som leverandører for gjennomføringen av prosjektet.  Fremtidsbildet for opplevelsesnæringene i Trøndelag skal, basert på kunnskap, involvering, forankring og samhandling danne grunnlaget for sentrale veivalg og videre profilering av Trøndelag.

GOD SOMMER
fra Trøndelag Reiseliv

 

Fakta hentet fra Innovasjon Norge sin turistundersøkelse sommer 2018.