I januar 2019 startet vi den nye satsningen med Interregprosjektet Welcome! –  et 3-årig samarbeid mellom Trøndelag og Jämtland Härjedalen, med hensikt å øke lønnsomheten for den opplevelsesbaserte reiselivsnæringen i regionen året rundt med flere internasjonale gjester på besøk. Prosjektet skal jobbe for å optimalisere tilgjengeligheten i både Trøndelag og Jämtland Härjedalen gjennom å utvikle de tre leddene transport, kommunikasjon og salg.

Gjennom prosjektet ønsker vi å kunne vise frem og fremheve konkurransedyktige muligheter med både Trøndelag og Jämtland Härjedalens opplevelser og infrastruktur. I oppstarten av prosjektet har vi parallelt med oppbyggingen jobbet med å identifisere de første salgklare produktene fra regionen, samle disse og markedsføre produktene under en Welcome-paraply. Det jobbes nå med å bygge opp en digital salgsportofolie som samler produkter fra både norsk og svensk side, og som skal forenkle salgsprosessen i prosjektet. Denne siden bygges opp av det svenske selskapet Ortopuffen AB ved Kristoffer Darj, og forventes å være synlig i løpet av høsten 2019. Trøndelag skal i første omgang levere 10 internasjonalt salgklare produkt som vil markedsføres ekstra i denne salgsportofolien, og er i kontakt med destinasjonsselskapene for å samle inn denne informasjonen. Disse produktene skal kunne ta imot både presse- og visningsgrupper i forbindelse med Welcome-profileringen, så det vil bli sendt ut Letter of Commitment i løpet av august-september for å avtalefeste markedsrelasjonen.

Fra innspilling av presentasjonsfilmer sammen med Fredrik Bye fra Ravnfilm. Filmene vil brukes til markedsføring av internasjonalt salgbare produkter i regionen.

 

Vi har i sommer startet innspilling av noen korte presentasjonsfilmer fra noen av produktene i regionen. Disse filmene skal gi en nær og aktiv presentasjon av noen opplevelsesprodukt vi mener kan tiltrekke nye kunder fra utlandet. Fredrik Bye fra Ravnfilm har fått oppdraget å filme de norske presentasjonsfilmene, og hittil er tre av fem filmer ferdig innspilt; Namsen Salmon & Train Experience, Den Gyldne Omvei – Berg Gård, og Trondheim. I oktober vil det bli spilt inn en film fra Moskussafari på Oppdal, og til vinteren vil det produseres en film med fokus på vinteraktiviteter.

Ut over dette finnes det midler for å jobbe med tre områder i prosjektet:

 • Aktivt delta på workshops, messer og visningsturer for å selge oss inn
 • Ta hit kunden i form av presse-/visningsturer for å gjøre dem oppmerksom på våre opplevelser.
 • Løse problem som oppstår i arbeidet, for eksempel gjennom logistikk eller tjenester.

 

I september arrangerer vi den første presseturen i Welcome-regi. Det er en gruppe på 6 tyske journalister + en representant fra Innovasjon Norge som kommer på en fem dagers besøksrunde til Oppdal, Trondheim og Storlien/Åre. Like etter vil både norsk og svensk prosjektledelse møtes og delta på Adventure Travel World Summit i Göteborg, med ferske erfaringer fra felles organisert pressetur.

På svensk side i prosjektet deler Linda Wasell og Karin Gydemo Grahnlöf en 100 % stilling, samt leier inn ekstra arbeidskraft ved behov. På norsk side deler Line Samuelsen og Kjersti Greger på 50% for å jobbe med prosjektet i løpet av disse tre årene.

Oppsummering av noen aktiviteter som er gjennomført i prosjektet siden oppstart i januar:

 • Vakantiebeurs – möten på plats med både media och flygmöten
 • ITB Berlin – möten på plats med flyg-, media och turoperatører
 • Routes Europe – möten med flertalet flygbolag/rututvecklingsmöten
 • KLM-partnerskap: sträcker sig över 2019 och inkluderar totalt 80-100 visningsturer
 • Holländska influencers på besök – genom vårt KLMpartnerskap. Skiinformatie och Snowplaza
 • Pressbesök: The Telegraph UK inklusive Telegraph online TV, BBC Scotlands rural affairs programme Landward, Outdoor Fitness Magazine, Hiking in Finland, Berlingske Tidende
 • «The Edible Country» – utomhusrestaurang på gränsen ovanför Tullstation i Storlien. Finns bokningsbart från och med juni
 • Roadshow US – Trøndelag Reiseliv deltok på en rundreise til noen av de største turoperatørene i USA og presenterte Welcome, i samarbeid med Innovasjon Norge
 • Scandidays London – Sandra Landen och Rickard Fredriksson representerade Welcome! på plats och hade marknadsbord
 • ATTA Elevate i New York – Salgs- og mediaworkshop arrangert av Adventure Travel Trade Association med prioritering av det Nordamerikanske markedet. Både svensk og norsk prosjektgruppe var på plass og hadde mange møter med amerikanske turoperatører.
 • Upphandlingar digital säljportfölj, översättningar, profilfilmer
 • Rapportering av første og andre kvartal til Interreg og fylkeskommunen