Innovasjon Norge har tildelt Trondheim oppgaven å arrangere Norwegian Travel Workshop (NTW) i 2020 – den største reiselivsbegivenheten i Norge!

Trøndelag Reiseliv har ansvar for å koordinere en felles stand for alle deltakere fra regionen, og vi håper vi kan samle mange aktører, både store og små, til dette tilfellet. Som vertskapsregion for arrangementet, vil vi få plassering på første rad i lokalet, med ekstra synlighet for alle besøkende.

NTW arrangeres hvert år av Innovasjon Norge, og i løpet av tre dager gjennomføres det ca. 8.000 salgsmøter mellom salgsleddet og næringsaktører. I løpet av dagene er det ventet over 350 internasjonale kjøpere, og like mange norske reiselivstilbydere som møtes for nettverksbygging, og ikke minst kjøp og salg av norske produkter og destinasjoner. Deltakelse gir direkte mulighet til møter med turoperatører, forhandlinger, kontraktsinngåelser og relasjonsbygging, alt med mål om å øke omsetningen av trønderske reiselivsprodukter og øke lokal verdiskaping.

Deltageravgiften for NTW er 19500 kr eks mva for bedrifter som har deltatt tidligere, mens førstegangsutstillere får et eksklusivt tilbud om deltakelse til 16000 kr eks mva. For denne summen får man et eget bord på standen og full tilgang til hele programmet, med møteplaner, mat og underholdning.

Dette er virkelig en mulighet for oss i Trøndelag å samle krefter og vise reiselivsverden hva vi har å by på, så vi håper så mange bedrifter og destinasjoner som mulig velger å vise seg frem på denne arenaen med sine salgbare reiselivsprodukt. For mindre aktører er det mulig å gå sammen under felles tema som for eksempel «historiske opplevelser», «krigsminner», «kysthotell» eller annet. Ta gjerne kontakt med oss for innspill eller hjelp til samordning med andre aktører.

NTW arrangeres i Trondheim Spektrum 30.mars – 2. april 2020

 

Trøndelag Reiseliv vil arrangere et felles møte i forkant av NTW for de påmeldte under felles stand, for å forberede alle deltagere på best mulig måte, ha en innføring i hvordan salgsarenaen fungerer internasjonalt, og hva som kan være bra å tenke på i egen profilering og innsalg for en slik workshop.

Påmelding og program vil være klart i løpet av oktober 2019, så det er viktig at dere gir oss beskjed så raskt som mulig om ønsket deltakelse slik at vi får registrert dette hos oss og koordinert felles stand på best mulig måte.  Sendes på e-post til kjersti@trondelag.com