Flere nordmenn og utenlandske gjester ferierer i Trøndelag

Trøndelag hadde i juli 2019 en økning på 6,8% i kommersielle overnattinger, det tilsvarer en økning på 28 742 gjestedøgn sammenlignet med julimåned 2018. Økningen kom både fra nordmenn (7,3%) og utenlandske gjester (5,3%).

Juli var ikke like sterkt påvirket av den store andelen sesongcamping (campingvogn på fast leiekontrakt) som resten av året. Korrigert for denne typen overnatting har regionen en økning på 7%. Totalt antall kommersielle gjestedøgn i juli er på 452 935.

I Trøndelag står nordmenn  for det største volumet i kommersielle overnattinger. Tyskland er det største utenlandske marked i Trøndelag, mens USA vokser mest som marked.

Størst prosentvis vekst hadde Orkdalregionen (+17,4%), Innherred (+12,7%), Namdalen (11,3%) og Trondheim (+11%) sammenlignet med juli måned 2018.

Tall fra Airbnb viser at det også her øker mye. I juli ble det solgt 36 698 romdøgn (totalt antall solgte soverom), med en omsetning på nesten 15 millioner. Trondheim, Værnes-regionen og Fosen hadde flest solgte romdøgn. Sterkest prosentvis økning ser man i Orkdalsregionen, Hitra/Frøya og i Værnesregionen.

  • De positive tallene er et resultat av mange års målrettet arbeid mot både det norske og internasjonale publikum. Dette hadde ikke hadde vært mulig uten samhandling i regionen og et sterk og engasjert felleskap med destinasjonsselskapene og opplevelsesnæring. Trøndelag Reiseliv har justert kursen i løpet av de siste årene for å ruste næringen ytterligere for å møte fremtidens utfordringer og løfte Trøndelag. Kursendringen baserer seg på globale trender som påvirker opplevelsesbransjen sterkt, sier Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag.

I hele Norge øker samlede kommersielle overnattinger i juli med 4,5%. Norske gjestedøgn øker med 3,2%, utenlandske gjestedøgn øker med 7,1%.

2019 – året hittil
I perioden januar til juli registrerer Trøndelag en økning på 1,2% i samlede kommersielle gjestedøgn. Korrigerer vi for sesongcamping (campingvogn på fast leiekontrakt) er økningen på hele 7,5% totalt for hotell-, hytte og camping overnattinger.

Ser vi på tall fra Airbnb-utleie så er det solgt 149 000 romdøgn mellom januar og juli 2019. Det er en økning på 28,9% sammenlignet med samme periode i fjor. Totale leieinntekter utgjør totalt 63 millioner kroner i perioden frem til og med juli i år.

Kilde: Airbnb (Capia AS), kommersielle gjestedøgn (statistikknett).