Gjennom Interregprosjektet Welcome! promoterer vi aktive opplevelser innen adventure-segmentet som ønsker å satse mer på det internasjonale markedet. Sammen har vi satt opp en felles digital salgsportofolie med produkter og informasjon fra både Trøndelag og Jämtland Härjedalen for de destinasjoner som er med som partnere i prosjektet.

Salgsportofolien vil fungere som et verktøy ved promotering av både region og produktinnhold, og tanken er at man skal gjøre det lettere for turoperatører å se kombinasjonsmuligheter for reiser som inkluderer både Norge og Sverige. Lansering av sida skjer på den årlige Adventure Travel World Summit, som ble arrangert i Gøteborg 16-19.september 2019. Prosjektledelsen har deltatt med både svenske og norske representanter.

Produktpakkene man finner på www.adventure63.com vil også gjøre det enklere for våre samarbeidspartnere og reiselivsaktører i regionen å finne hverandre og skape nye samarbeid over landegrensa.