Trøndelag fylkeskommune har satt i gang prosjektet «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030» (Scenario-prosjektet). Prosjektet er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping og tilhørende handlingsprogram. Bakgrunnen er at Trøndelag trenger et fornyet retningsgivende arbeid for å målrette innsatsen og gjøre gode veivalg for å utvikle opplevelsesnæringene framover.

I denne sammenheng er opplevelsesnæringer definert slik: «Reiseliv og opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større arrangement». Sentrale forhold som ligger til grunn for arbeidet med scenarioene er: Bærekraft, Hele Trøndelag, Innovasjon, Kunnskap og Samisk opplevelsesnæring. Nordlandsforskning og Mimir er valgt som leverandører av prosjektet.

Prosjektet er todelt:

1. Utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag om opplevelsesnæringene i Trøndelag

– Nullpunktsanalyse («opplevelsesnæringsindikator» for Trøndelag)

– Markeds- og omdømmeanalyse (fokus på Trøndelags konkurranseposisjon, omdømme og markedstilpasning og hvilke forutsetninger dette gir for økt reiselyst og opplevelsesbasert verdiskaping).

2.  Utvikle min. tre scenarioer for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030, og utarbeide tiltak for å nå det valgte scenario. Scenarioene skal utvikles i en bred og involverende prosess med regionale workshops.

Trøndelag fylkeskommune inviterer, i samarbeid med Nordlandsforskning, Mimir, Trøndelag Reiseliv og de lokale destinasjonsselskapene, til workshops på fem steder i Trøndelag. Workshopene arrangeres for å drøfte og få innspill til kunnskapsgrunnlag og scenarier for å utvikle Trøndelag som opplevelsesregion mot 2030, og for å oppnå forankring, eierskap, dialog og innspill i hele Trøndelag. Målgruppe: aktører innen opplevelsesnæringene i Trøndelag. Det er åpent for alle å delta. Workshopene arrangeres på følgende steder (deltakere kan velge det sted og tidspunkt som passer best):

 • Røros tirsdag 19. november kl. 10.30-14.30
 • Trondheim onsdag 20. november kl. 08.30-12.30 
 • Oppdal torsdag 21. november kl. 08.30-12.30
 • Steinkjer mandag 25. november kl. 10.30-14.30
 • Grong tirsdag 26. november kl. 10.30-14.30

 

Innholdet i workshopene vil være: 

Innledende presentasjoner:

 • Kunnskapsgrunnlaget
 • Relevante trender og utviklingstrekk
 • Turistmarkedenes bilde av Trøndelag
 • Utviklingsaktørenes rolle, inkl. Trøndelag Reiseliv
 • Trøndelag sett fra et lokalt ståsted (kultur, reiseliv, destinasjon)
 • Spørsmål og svar etter hver innledning

 

Scenarier under bygging  – skisser og perspektiver

 • Drøfting av kunnskapsgrunnlag og mulige scenarier

 

Nærmere informasjon om program, gjennomføring og sted vil bli utsendt til de påmeldte.

 

Bli med å påvirk og gi innspill til fremtidens opplevelsesnæring!

 

Påmelding innen 12. november via: https://trondelag.pameldingssystem.no/lokal-workshop-for-utvikling-av-trondelag-som-opplevelsesdestinasjon-mot-2030

 

Kontaktpersoner i fylkeskommunen:

Ragnhild Vist Lindberg, e-post: ragli@trondelagfylke.no

Birgitte Skjørholm Dillan, e-post: birdi@trondelagfylke.no