Vi har laget en markedsplan for kommunikasjon og markedsrettede aktiviteter for 2020 som skal ligge til grunn for resultatmål og fremdrift i vårt målrettede arbeid.

Treffsikker markedsføring er essensielt for å skape en vellykket effekt for regionens posisjonering og næringsutvikling. Trøndelag Reiseliv har spisset mål og strategi for å kunne følge våre potensielle gjesters reiselyst. Samtidig skal vi være en opplevelsesdestinasjon med et godt utviklet mottaksapparat i alle ledd. Vi baserer nå vårt markedsføringsspråk på gjestens motivasjon for å reise og oppleve. Kommunikasjonen skal være basert på gjestens interesser og personlige behov, fremfor destinasjoners geografiske tilhørighet. Dette betyr et større fokus på å fortelle historier fra regionen, fremheve segmenterte konsept og etablere samarbeid mellom destinasjoner og regioner på tvers av geografiske grenser. Vi satser på et gjennomgående bærekraftig reiseliv, og ønsker at Trøndelag skal posisjonere seg som en ledende grønn region både nasjonalt og internasjonalt. Last ned og les vår markedsplan for mer innsikt i våre mål og vår markedsstrategi.

Markedsplan TRL 2020