I 2019 fortsatte vi veksten på sosiale medier, og vi har lagt nye planer for å nå enda bredere ut i 2020.

I 2019 fortsatte vi veksten på sosiale medier, og vi har lagt nye planer for å nå enda bredere ut i 2020.

I 2019 nådde Trøndelag Reiseliv flere enn noen gang på sine sosiale medie-kontoer, Opplev Trøndelag og Explore Trøndelag – både når det gjelder betalte og organiske poster (poster vi ikke har betalt for). Her kommer en liten oppsummering av hvordan vi har jobbet med sosiale medier det siste året, og hvordan vi skal jobbe videre i 2020.

Facebook

Sammenlignet med 2018 har Trøndelag Reiseliv i 2019 hatt en økning i antall følgere på på Facebook på nesten 25%. Vi når også ut til enda fler med organiske poster, og mye av grunnen til dette er at vi også setter av tid til å selv engasjere oss i relevante poster og sider på Facebook. Dette gir oss en god kontakt med våre følgere, og i tillegg gir det masse inspirasjon til hvordan vi kan utvikle vår egen side for å nå ut til enda fler med mangfoldet av opplevelser vi har i Trøndelag.

De postene som har nådd flest og engasjert mest på Facebook i 2019 er de følgende:

De to postene som har gått best er konkurranser vi har kjørt sammen med fantastiske Trøndelags-aktører. Konkurranser engasjerer stort, og posten vi la ut i forbindelse med julemarkedet i Trondheim nådde ut til nesten 600 000 personer. Men, selv om konkurranser skaper engasjement og nye følgere, er det likevel viktig å ha i bakhodet at det må kombineres med godt og aktuelt innhold, for å fortsette å nå ut med vårt budskap til et økende antall mennesker.

Instagram

På Instagram har vi i 2019 økt antall følgere med nesten 24%, sammenlignet med 2018. Dette er en veldig god utvikling, og skyldes også at vi engasjerer oss i andre poster og kontoer. På Instagram har vi i 2019 stort sett delt bilder fra andre kontoer, i tillegg til kampanjene våre. Denne strategien gir oss en god kontakt med våre følgere i tillegg til å gi oss en god oversikt over hva som rører seg i Trøndelag. Dette er noe vi skal fortsette med i 2020 også, men for å holde oss mer aktuelle skal vi også bruke stories mer aktivt på både Facebook og Instagram. Vi skal satse mer på eget innhold i den flaten, og ta med følgerne våre på en digital reise i Trøndelag. Dette vil være en utvikling i løpet av året, og vi håper på gode samarbeid rundt dette i 2020.

De postene som har nådd flest og engasjert mest på Instagram i 2019 er de følgende:

Det vi ser er at sterkt redigerte bilder og storslått natur er de som får mest engasjement på Instagram. Disse  stikker seg ut og fanger blikket til den som skroller seg gjennom alle bildene på plattformen. Vi ønsker likevel å vise mangfoldet Trøndelag har å by på, både når det gjelder opplevelser, aktører og mennesker. Vi vil derfor i 2020 løfte dette enda tydeligere fram på vår konto, med et mål om å treffe motivasjonen til flere målgrupper. Dette krever at vi øker vårt eget engasjement på Instagram ytterligere, og tenker kvalitet framfor kvantitet. Dette mener vi vil gi en økt verdiskapning i lengden.

Facebook

  • Facebook

Instagram

  • Instagram

Utvikling av følgere på Facebook fra 1. januar 2019 til 31.desember 2019

Utvikling av følgere på Facebook fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019

Engasjement

En viktig måleenhet på om postene går bra på sosiale medier er hvor mange av de vi når som engasjerer seg i postene våre via likes, kommentarer, klikk og delinger. På Facebook har vi hatt en kraftig økning i engasjement, og sammenlignet med 2018 har engasjementet på postene våre økt med over 50%. På Instagram har vi til sammen hatt en nedgang i engasjement på 0,7% sammenlignet med i fjor. Det har derimot vært en økning det siste halve året, og vi ser at bruken av stories og engasjementet vi selv legger ned i den plattformen gir oss mye tilbake. Vi er med andre ord på rett vei.

Engasjement på Facebook fra 1. januar til 31.desember 2019

Engasjement på Instagram fra 1. januar til 31.desember 2019

Vi gleder oss til videre samarbeid i 2020, og til å videreformidle Trønderske opplevelser i våre kanaler.