Sommeren 2019 kjørte vi annonsering i digitale flater for flere aktører i Trøndelag, og her er resultatene.

Hvert år annonserer vi i digitale flater for opplevelser, produkter og aktører i Trøndelag, og 2019 var ikke noe unntak. Dersom du ønsker å bli med på markedsføringen i 2020 med ditt produkt eller din opplevelse må du ikke nøle med å ta kontakt med oss.

Resultater

Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse annonsene til mottakerens motivasjon. Det vil si at vi tilpasser annonsene til rett målgruppe, framfor å vise den til så mange som overhode mulig. Her er det kvalitet framfor kvantitet som gjelder. Dette betyr likevel ikke at vi ikke når mange mennesker med annonsene, og sommeren 2019 hadde vi følgende resultater på våre digitale kampanjer:

Google Ads

Visninger: 120 703

Klikkrate: 17,29%

Gj.snittlig kostnad per klikk: 5,28 kr

Lenkeklikk: 20 868

Mange av produktene og opplevelsene som har blitt annonser via Google Ads har hatt gode resultater, og til sammen har annonsene hatt over 120 000 visninger på Google. Av disse har 17,29% klikket seg videre inn til produktsiden, noe som er et veldig godt resultat.

Facebook og Instagram

Rekkevidde: 582 504

Eksponeringer: 3 703 442

Engasjement: 460 994

Gj.snittlig kostnad per engasjement: 0.42 kr

Lenkeklikk: 32 569

Annonsene på Facebook og Instagram har gitt veldig god trafikk inn til både kampanjesidene, da over 30 000 har klikket seg videre for å lese mer om produkter og opplevelser. I tillegg har den skapt høyt engasjement på postene, og de har til sammen fått hele 460 944 reaksjoner, kommentarer, delinger eller lenkeklikk. Kostnaden per engasjement er også veldig lav, og en kostnad på 0.42kr i gjennomsnitt er et utrolig godt resultat.

Kampanje i Tyskland

I sommer kjørte vi også en digital kampanje i Tyskland, som vi kalte Ø-kampanje. Denne kampanjen ble kjørt for to destinasjoner i Trøndelag, og annonsene ble vist på både YouTube og Facebook til flere forskjellige målgrupper. Disse kampanjene hadde følgende samlede resultat:

YouTube

Visninger: 277 000

Avspillinger: 32 028

Avspillingsfrekvens: ca 21%

Klikk: 320

Videoen har blitt spilt av over 277 000 ganger for relevante brukere og det har resultert i over 32 000 fullførte avspillinger av videoen. Omtrent 21% av alle som får opp filmen i forkant, som annonse, velger å se hele. Dette er vi godt fornøyde med. Vi skal også huske på at dette er brukere som ikke er kjent med Trøndelag fra før.

Facebook

Rekkevidde: 139 638

Eksponeringer: 719 000

Videoavspillinger: 475 554

Lenkeklikk: 4296

Kampanjen ga veldig god trafikk til landingssiden. Vi nådde ut til 139 638 brukere som i snitt så annonsene omtrent 5 ganger hver, noe som forteller oss at vi påvirket brukerne flere ganger gjennom perioden.

Trondelag.com i sommer

I perioden 1. mai til 1. september hadde vi totalt 334 699 besøkende på trondelag.com. Dette er en liten nedgang fra i fjor, men samtidig når vi flere nye brukere og har en mye lengre gjennomsnittstid på siden vår enn tidligere. Dette viser igjen at det å satse på å treffe rett person, framfor mange gir resultater. Dette er derfor noe vi vil fortsette å jobbe med, og utvikle, i 2020.

Enheter

De aller fleste som besøkte trondelag.com i sommer kom inn via mobil, noe som viser at vi alltid må ha mobiltilpassede annonser og produktsider. Dette er også noe vi jobber med kontinuerlig, og som også vil stå høyt i 2020.