Ukesbillett for både båt, hurtigbåt og buss gjør det fra sommeren enkelt å reise i Trøndelag.

Trøndelag Reiseliv og AtB har fått i oppdrag fra Trøndelag fylkeskommunen å utvikle et «reisekort» for Trøndelag. Målet er å gjøre trønderske opplevelser lettere tilgjengelig for både lokalbefolkning og tilreisende gjester. Reisekortet skal bidra til økt fokus på grønne reiser samt bedre konkurranseevnen til opplevelsesnæringen i hele Trøndelag.

Bakgrunn og mål
Opplevelsesnæringen i Trøndelag har behov for å koble kollektiv transport på opplevelsene som tilbys i regionen, og gjøre disse lettere tilgjengelig, både med tanke på nærturisme og tilreisende gjester. Tilgjengelighet og transport vurderes høyt blant de reisende og etterspørselen etter bærekraftige og grønnere løsninger øker, både fra kunder og det internasjonale salgsleddet. For opplevelsesnæringen er det derfor viktig med tilgjengeliggjøring av billetter på en enkel måte, samt mulighet for forhåndsbooking og plassreservasjon.

«Reisekortet kan løfte Trøndelag som en attraktiv opplevelsesdestinasjon og øke tilgjengeligheten for kollektivreise som turist i Trøndelag. Turoperatører har et sterkt ønske om å kunne forhåndsbestille billetter med voucher når de selger pakker, samt ha plassreservasjoner. Dette ønsker vi å se nærmere på og definere sammen med AtB og salgsleddene i prosjektperioden», sier Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag.

AtB har ansvaret for etablering og implementering av reisekort, billettbærere og distribusjon, samt markedsføring i samarbeid med Trøndelag Reiseliv. For å forsterke og knytte dette opp mot reiselivs- og opplevelsesnæringene, samt etablere system for kommersialisering og salg, får Trøndelag Reiseliv overordnet ansvar for testing i pilotområder, målinger, kunnskapsgrunnlag samt koordinering i de ulike pilotområdene.

copyright AtB AS

«Det å kunne legge til rette for enda mer miljøvennlige reiser i samarbeid med Trøndelag Reiseliv anser vi som positivt. Dette vil bli et godt tilbud både med tanke på nærturisme og tilreisende som kommer for å oppleve Trøndelag», sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

Det blir viktig at reisekortet inngår som en del av det totale reiselivstilbudet i regionen. På sikt ønsker man økt salg og økt bruk av offentlig transport og grønne reiser. «Reisekort for Trøndelag» er en 7-dagers periodebillett som skal kunne benyttes på buss, ferge (passasjer) og hurtigbåt i første omgang. Tog skal vurderes i løpet av prosjektperioden. Billetten vil være tilgjengelig i sommersesongen mellom juni og august.

«Trøndersk næringsliv skal være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. For å øke verdiskaping i hele Trøndelag må vi i fylkeskommunen tilrettelegge for gode løsninger og en velfungerende infrastruktur. Et samarbeid på tvers mellom samferdsel og opplevelsesnæring skaper synergier og er nøkkelen til suksess, sier Terje Sørvik, leder i hovedutvalget for næring i Trøndelag fylkeskommunen.

Måle effekten gjennom innsikt – tre piloter i 2021 og 2022
For å se på mulighetsområdene og få best mulig resultat av et slikt reisekort skal partnere i prosjektet definere tre pilotområder i Trøndelag over to sommersesonger. Da skal man gå dypere inn, og se på målgrupper, kjøre testmarkedsføring og måle effekt for reiseliv og opplevelser knyttet til områdene. Tilgjengelighet, informasjon, markedsføring og kundeservice vil fremgå som en del av totalproduktet, men skal gjennom dette prosjektet fremmes ytterligere gjennom reiselivets kanaler.

copyright Lena Johnson /Verdal Stasjon