Travel style:
Bli berika – local life

Konsept:
Kunst og kultur

Kjerneaktivitet:
Unike kunst- og kulturopplevelser

Sesong:
Hele året

Vanlig tidsbruk:
2-5 dager

Booker oftest:
Direkte

Prisnivå:
Høyt til lavt

Prioritet i TRL:
Utland C/innland C

Kulturfilter:
Mindre relevant

Markedsbudskap

Trøndelag er et eldorado for kunst- og kulturinteresserte. Mangfoldig og inkluderende kulturregion, for liten og stor.

Salgspitch

Mangfoldig kulturregion med alt fra tradisjonelt kunst- og kunsthåndverk til det litt mer nyskapende, innovativ og mer edgy.

Liker å bli utfordret kulturelt og intellektuelt, opptatt av ny kunnskap og kan gjerne være med på litt mer kunst- og kulturopplevelser som utfordrer. Opptatt av nye perspektiver og kvalitet. Vil ha kompetente guider og møte spesialistene. Gjør gjerne ting først, og liker å fortelle andre hva de har vært med på. Rom for å dele erfaringer/diskusjoner, gjerne med enkel servering.

 • Kompetente guider
  Servicetjenester rundt stedet er viktig
  Liker å dele sin kunnskap og diskutere temaet med andre
  Ny kunnskap
  Vil gjerne integreres i et kulturelt miljø de beundrer
  Arena/rom for for å diskutere og dele erfaring
 • Masseproduksjon
  Stengte dører og kø
  Ikke autentisk miljø og følelse
  Slurv i leveransen og kunnskapsløse guider
  Feil sammensetning av gruppe/mennesker
  Støy
  Ikke estetisk
 • Unike og nye kunst- og kulturopplevelser
  Fordypning innenfor tema
  Innovativt og nyskapende
  Annerledeshet
  Ekstra