Travel style:
Nyt livet – personlig påfyll

Konsept:
Eget tempo – tilbake til naturen

Kjerneaktivitet:
Rundreise med naturen tett på

Sesong:
Hele året med peak på sommeren

Vanlig tidsbruk:
3 – 14 dager

Booker oftest:
Bestiller ofte direkte

Prisnivå:
Lavt til høyt

Prioritet i TRL:
Utland A/innland A

Kulturfilter:
Mindre relevant men reisende fra utland trenger gode planleggingsverktøy

Markedsbudskap

Trøndelag er et godt sted å finne sitt eget tempo og hente nye krefter i natur og små lokalsamfunn.

Salgspitch

Lev livet langsomt og i takt med naturen i Trøndelag. Landsdelen er kompakt og det er kort vei mellom natur, opplevelser og små lokalsamfunn. Lange lyse dager.

Reiser gjerne som venner eller par. Ønsker å oppdage nye ting ogmestringer hos seg selv gjennom korte turer og enkle aktiviteter i naturen, men nær lokalsamfunn. Ønsker å finne tilbake til naturen, og tester gjerne en natt eller flere ute i naturen, eller ligger i telt. Reiser helst med lokal transport og bruker tid på reisen. Liker verdifulle opplevelser og møter med mennesker mer enn besøk på attraksjoner. Ønsker å snakke med lokalbefolkningen, og lære om stedene de er på. Koser seg rundt måltider, gjerne med folk de treffer undervegs.

 • Møte med menneskene
  Komme på innsiden av samfunnet
  Nye vennskap
  Tid til å absorbere
  Autentiske samfunn og opplevelser
  Kos og hygge
  Flott natur

Villmark
Dårlige beskrivelser/informasjon
Ingen folk eller for mange folk
Mye trafikk, mas og støy
Avvisende vertskap/lokalbefolkning

 • De gode møtene
  Åpne lokalsamfunn
  Tid til å være
  Stemning
  Autentiske samfunn og opplevelser
  Lett tilgjengelig natur
  Mobilitet
  God, fyldig og praktisk informasjon