Travel style:
Lev livet ute – the great outdoors

Konsept:
Turliv

Kjerneaktivitet:
Vandring, trekking

Sesong:
Sommer og høst

Vanlig tidsbruk:
2-5 dager eller helg/langhelg

Booker oftest:
Direkte

Prisnivå:
Middels til lav

Prioritet i TRL:
Utland B/innland B

Kulturfilter:
Obs på utenlandske gjester

Markedsbudskap

I Trøndelag er mulighetene mange for å gå turer i fint og/ eller krevende landskap. Her finnes både tilrettelagte ruter, men også mulighet for å vandre inn i uberørt natur.

Salgspitch

Trøndelag har mange tilgjengelige turområder og gode overnattingsmuligheter i alle prisklasser.
Pilegrimsvandring, gå på ville veger eller tilrettelagte stier og merkede ruter.

Næringsrik mat til alle måltider, sosial hygge om kvelden, yte før de nyter. Aktiv i naturen, opptatt av bestemte ruter og mål. Hente ny kraft i naturen og få påfyll. Ønsker gode servicetjenester knyttet til vandringen. Trenger relevant informasjon og sikkerhetstjenester. Dyrke friluftsinteresser. Reiser gjerne med partner eller venner. Overnatting i eller nær naturen. Praktiske løsnigner for start og slutt.

 • Føle seg oppladet av å være ute i naturen
  Hyttestemning og god atmofære
  Gode ruter og riktig terreng
  Merkede ruter
  Tigjengelig relevant informasjon
  Trygghet gjennom lokale med lokal kunnskap
 • Dårlig vær og dårlige forhold
  Mangel på informasjon og kart
  Ingen tørkemuligheter på overnattingsstedet
  Skader og feil på utstyr
  Dårlige senger på overnattingsstedet
  Bråk
 • Kontaktpersoner og kjentmenn
  Tilgjengelighet og gode kartløsnigner
  Gode startsted og utgangssteder
  God sikkerhet
  Tips til klær og utstyr
  God atmosfære
  Overnatting i eller nær naturen
  Landskapet og turterrenget
  Praktisk informasjon
  Tips til nødvendige forhåndsbookinger