Trøndersk opplevelsesnæring har opplevd kontinuerlig vekst de siste årene. Alt lå an til at vi gikk et godt 2020 i møte, og vi har forberedt oss på å ta imot våre gjester med nye attraktive og kvalitative opplevelser innen kultur, mat og natur. Den nye situasjonen i landet krever endringer i vår markedsplan og gir oss rom for nye tiltak.

I løpet av kort tid har Norge havnet i en utenkelig situasjon med spredningen av viruset Covid-19, som har satt en stopp for all reiseaktivitet i verden. Mange aktører står nå ovenfor enorme utfordringer for videre drift, samt stor usikkerhet rundt hva dette betyr i praksis. Dette krever raske handlinger med alternative planer og forberedelser til lysere dager.

Trøndelag Reiseliv planlegger nå sammen med trøndersk opplevelsesnæring, Innovasjon Norge samt andre regionale og nasjonale samarbeidspartnere hvordan vi sammen skal gjenreise oss når vi kommer tilbake til en normalsituasjon. Konkurransen om oppmerksomheten vil være stor i verdenssammenheng, og derfor er det viktig å stå sammen i oppbyggingen av vår næring. Her vil Trøndelag Reiseliv jobbe for å samle bransjen til et felles løft når markedet igjen er klart for nye reiseopplevelser. Vi skal bruke tiden smart og ressursene riktig. Et arbeid som må starte nå for å klare å være ute når tiden er inne.

Vi vil omdirigere en stor del av markedsaktiviteten vår, og tilpasse den til den enhver tid gjeldende situasjon landet vårt står i. Det er viktig at vi fortsetter å kommunisere positivt med våre gjestegrupper slik at vi igjen er et aktuelt reisemål når alle landets restriksjoner forsvinner og samfunnet skal bygges opp igjen.  Fokuset vårt vil i første omgang være det regionale og nasjonale markedet, som vi antar reiser seg først.  Vi vil kommunisere kortreist lykke, samhold, bærekraftige opplevelser og fortsatt oppbygging av Trønde-laget!

I neste omgang vil vi markedsføre trønderske opplevelser for inneværende år i Norden, mens vi planlegger å markedsføre vintersesongen i våre øvrige internasjonale hovedmarkeder, hvis situasjonen tillater det. Ut fra dagens situasjon og uvissheten rundt utviklingen har vi korrigert våre markedsføringstiltak i tre ulike scenario. Disse vil kunne justeres fortløpende utifra behov og utvikling av situasjonen.

Her kan du laste ned pdf av Revidert markedsplan med scenariotiltak 2020