Vi ønsker en dugnad hvor langsiktig bærekraft, lokal kontroll og engasjement står i fokus, og at volum ikke igjen blir et mål i seg selv.

For få uker siden var det mye fokus i næringen og i media på overturisme. Problemet var et økende antall turister på populære destinasjoner rundt om i verden, også i Norge. Nå har COVID 19 gjort at situasjonen på et øyeblikk har forandret seg, turismen har stoppet helt opp og næringsgrunnlaget til mange er truet. På kort tid har lysende prognoser og fremtidsutsikter gått over til null aktivitet og stengte dører. En opplevelsesnæring som var på oppadgående kurve, ligger nå helt brakk. Konsekvensene blir klarere og klarere for hver dag som går, og mange vil mest sannsynlig ikke overleve denne krisen. Over hele landet rigges det om for å møte en hverdag ingen helt ser konturene av, bare at den helt sikkert blir annerledes. Gjestene vil nok også ha endret seg. Men etter den første handlingslammelsen vokser ny kreativitet frem og nye initiativer dukker opp.

Før og etter COVID 19 – Borte bra, men hjemme best

I prosjektet «ansvarlig markedsføring» handler det om å få til et tett samspill mellom lokalsamfunnets ønsker og hvilke utviklings- og markedstiltak som skal gjennomføres. Dette krever at alle involverte parter, enkeltvis eller samlet, tenker konsekvens av sine handlinger, og tar valg som bidrar til å støtte opp under lokale planer, ønsker og behov. Vi ønsker at reiselivsdugnaden nettopp blir en dugnad, og ikke en kamp om de 5 millioner mulige norske gjestene som alle vil ha. En dugnad hvor langsiktig bærekraft, lokal kontroll og engasjement står i fokus, og at volum ikke igjen blir et mål i seg selv. Noe også Jan Sverre Sivertsen argumenterer meget godt for i sitt innlegg publisert i Tidens Krav 29.3.20.

Vår næring er i dyp krise og behovet for å få normal drift så snart som mulig, er kritisk. Det er nettopp derfor vi nå må ta i bruk strategiske verktøy for å ta kloke veivalg inn i fremtiden. Både Trøndelag Reiseliv og NordNorsk Reiseliv er tilgjengelige kompetansepartnere for næringen og tilbyr verktøy som strategisk kompass, som gjør næringen i stand til å nå de gjestene de helst vil nå, og som også bidrar positivt inn i lokalsamfunnet. Det er et ordtak som sier at når krybben er tom, biter hestene. Konkurranse er bra, men la oss konkurrere om å levere de beste kundeopplevelsene

Samarbeid om de riktige gjestene

La oss jobbe sammen for å få riktig gjest, til riktig tid, på riktig sted. Det betyr at vi må samarbeide, dra i samme retning og mer enn noen gang jobbe for en solid fremtid for vår næring. Kanskje er tiden kommet for å se på andre samarbeidsmodeller for å bygge en mer robust næring. En næring som jobber nedenifra-og-opp, med prosesser som involverer hele lokalsamfunnet, slik at de lokale får være med å bestemme hvem de ønsker å invitere hjem.

Ingen vet konsekvensene av det som skjer på sikt. Vi er, for første gang på lenge, tvunget til å stoppe opp. Kanskje denne uønskede pausen kan brukes til å tenke over hva fremtidens reiselivsnæring bør være og for hvem. Vi har liten tid, så vi må bruke denne tiden klokt. Vårt forslag er at vi går sammen om å lage en plan for hvordan turismen kan bidra til å skape gode lokalsamfunn å bo og leve i. Det er jo tross alt levende lokalsamfunn turister ønsker å besøke og som er attraktive for folk å flytte til og bosette seg i.

Næringen har vist en imponerende kampvilje og evne til å tenke nytt. Det er iverksatt en rekke krisetiltak, men få snakker om det store bildet og ingen vet helt konsekvensene på sikt. Det eneste vi vet er at en næring som har jobbet beinhardt, nå står med brukken rygg. De fortjener en koordinert innsats hvor både roller og struktur utfordres. Vi ønsker oss en nasjonal reiselivsdugnad hvor vi samhandler om å skape fremtidens reiseliv, en næring som bidrar til å skape robuste lokalsamfunn langt inn i fremtiden.

Teksten er et samarbeid mellom Trøndelag Reiseliv og NordNorsk Reiseliv

Line R.Samuelsen og Lena Nøstdahl