Trøndelag har masse unike historier og opplevelser som skal kommuniseres ut, og et tett arbeid med nasjonal presse gir oss økt synlighet og utstrekning til potensielle gjester. Trøndelag Reiseliv har laget en egen strategi for arbeid med nasjonal presse, og skreddersyr publiseringsplaner ut fra samarbeid med hver destinasjon.

Last ned Trøndelag Reiselivs Nasjonal pressestrategi 2020

 

Strategisk pressearbeid som markedsføringsverktøy

Pressearbeid er en viktig del av Trøndelag Reiselivs markedsarbeid. Gode artikler i trykt og online media, samt radio- og TV programmer, gir reiselivsprodukter en god og verdifull synlighet og en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier. Redaksjonell omtale blir også ofte oppfattet som mer troverdig for en forbruker enn tradisjonell markedsføring.

Trøndelag Reiselivs overordnede mål med det nasjonale pressearbeidet er å få økt synlighet, og spre kunnskap om trønderske reiselivsopplevelser til ulike målgrupper i hele Norge.

En felles trøndersk stemme

Den største andelen turister som reiser til Trøndelag er norske. Det siste året var over 80% av alle beregnede gjestedøgn i regionen fra nordmenn. Med tanke på Koronasituasjonen verden er i, er det en forventning om at prosenten norske turister øker i det kommende året. Vi ser også at reisende gjerne velger bærekraftige reisemål med alternative transportmidler til fly, noe som kan innebære kortere reiseetapper. Trøndelag har mange unike opplevelser å by på, og potensialet for å fortelle våre historier er ikke utnyttet til sitt fulle. Norsk reiseliv har generelt ikke hatt stor vekt på fyldig og aktiv kommunikasjon mot norsk presse, men dette vil endres. Nasjonalt pressearbeid får en mye større rolle i tiden fremover, og dette innebærer at man må spisse markedsføring og historier så de tilpasses norske mediers nyhetskrav. Trøndelag Reiseliv samarbeider derfor med destinasjonsselskapene om å definere tydelige historier som er bundet opp mot spesifikke målgrupper og medier.

I løpet av første halvdel av 2020 gjennomføres det workshops med hver destinasjon for å definere hvilke historier som skal fortelles, hvem de ønsker å nå, samt hva slags book-bare opplevelsesprodukt som kan knyttes opp mot disse historiene. Trøndelag Reiseliv vil skreddersy en PR-strategi for hver destinasjon og de utvalgte historier vi har blitt enige om. Dette innebærer valg av medier og en egen publiseringsplan for historiene.

Presse

Tett arbeid med presse kan gi veldig høy synlighetsverdi og publikumsutstrekning, og man må vurdere for hvert tilfelle hvilket PR-instrument som egner seg best for å få «solgt inn» de ulike historiene. Det er viktig å bygge opp og vedlikeholde gode relasjoner med pressekontakter, og mate disse med relevante, gode og unike nyheter og historier fra reiselivssiden i Trøndelag. Dette kan gjøres bl.a. gjennom pressemeldinger med ulike tematiske innganger, ved å tipse journalister eksklusivt om en interessant historie eller nyhet, og ved at man inviterer enkelte medier (inkl. influencere) til eksklusive, utvalgte pressebesøk i regionen.

 

Målgrupper og valg av mediekanal

For å sikre at man treffer med markedsføringen er det viktig med kunnskap om hvem man snakker til for å vite hvor vi når dem. Trøndelag Reiseliv har utviklet et strategisk kompass, der prioriterte målgrupper er definert basert på sin motivasjon. Dette kompasset brukes også i vårt pressearbeid. Sammen med destinasjonene gjør vi noen valg på hvilke målgrupper de ønsker å kommunisere mot i første omgang. Dette hjelper oss å tydeligere definere relevante historier, og opplevelser knyttet til disse.

Strategisk Kompass

 

Lær mer om Strategisk kompass og målgrupper

Det er et stort utvalg av nasjonale medier, og målgruppen de retter seg mot varierer. Selv om omfanget av medier er stort kan det likevel være vanskelig å få gjennomslag for sin historie. Derfor er det viktig at man gjør tydelige valg på hvilke målgrupper man ønsker å nå ut til med de ulike historiene, for dermed å vite hvilke medier som passer for disse. Noen historier passer for lokalavisa, mens andre er aktuelle for nasjonale aviser og magasiner. Det må også vurderes hvilken kanal historien passer for; radio, TV eller skrevet media. Dette vil bli en individuell vurdering for hver destinasjon og historie.

Tiltak

Trøndelag Reiseliv vil jobbe løpende med å produsere gode historier og presentere vinklinger fra destinasjoner og opplevelser i regionen mot media hver måned, basert på den skreddersydde satsningen som gjelder for hver destinasjon. For å produsere aktuelle og fangende pressemeldinger må destinasjonene bidra med relevant informasjon, gjerne med tanke på følgende nyhetskriterier:

  • Konflikt

I dette nyhetskriteriet er det en konflikt som driver nyheten framover. Det er for øvrig viktig å huske på at saker som ene og alene drives av konflikter alltid har en årsak. Man burde derfor i stedet for og bare fokusere på konflikten sette litt fokus på forholdene som ledet opp til den.

  1. Vesentlighet

En nyhetssak burde i de fleste tilfeller være om noe som har betydning for flest mulig mennesker. Selve saken trenger ikke være noe særlig omfattende, men den må angå flere mennesker, og/eller måten samfunnet de lever i fungerer.

  1. Identifikasjon

Dette er et av de sterkere kriteriene innen nyhetssaker. Klarer man å gi saken nærhet til leseren, angår det dem i mye større grad. Saken trenger ikke nødvendigvis få dem til å føle at det var noe som kunne hendt dem, men å fremskaffe denne interessen ved at saken har geografisk eller kulturell nærhet.

  1. Sensasjon

Saker som bruker sensasjonskriteriet er nyheter som gjør deg forskrekket eller opprørt på en eller annen måte. Det er uvanlige saker som kommer uventet og overraskende, det være seg ukjent eller nytt.

  1. Aktualitet

Aktualitet er et av de lettere begrepene innen nyhetskriteriene, men er også et av de mest brukte. Det handler om nærhet i tid. Noe som har skjedd nylig er gjerne mer aktuelt enn noe som skjedde for et år siden, med mindre noe nytt rundt det som skjedde har kommet opp og dermed har gjort saken litt «ny» igjen.

Ta kontakt med vårt markedsteam for å tipse om gode trønderske reiselivsopplevelser vi kan fortelle om i våre kanaler:

Markeds- og kommunikasjonssjef Bjørn Tore Hals

Digital Markedsfører Marthe-Lise Lein