Oversikt over kurs i regi av Trøndelag Reiseliv

Trøndelag Reiseliv arrangerer kurs for reiselivsnæringen både i egen regi, og i samarbeid med Innovasjon Norge.

Vi jobber tett med destinasjonsselskapene, næringsforeninger og andre nettverk for å samle hele reiselivsnæringen til aktuelle kurs.

Hvem er kursene for?

Kursene er for alle som jobber innenfor opplevelsesnæringen, og som ønsker påfyll av kompetanse innenfor de ulike kurstilbudene.

Opplevelseskurs 

Ønsker du kompetansepåfyll? Vil du lære om utvikling av opplevelsesprodukter for dine kunder? På Opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, hvor også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessen. Kurset går over 2 dager med en påfølgende oppfølgingsdag.

Opplevelseskurset har et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, og en praktisk tilnærming. Du lærer om ti praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv.

Vertskapskurs 

Kurset har fokus på å styrke det personlige og unike både i oss selv, virksomheten og for stedet. Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra. Fra ansatte til ambassadører! En kultur som som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre?

Pakking, distribusjon og salg

«Pakkekurset» som inneholder metodeverk for produktutvikling/pakketering, verktøy og innføring i riktig prising, samt temaene distribusjon og salg, er utviklet som web-basert kurs tilpasset vår nye hverdag. Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker både internt i egen bedrift, og i samarbeid med andre.

Skap synlighet

Den lille tiden du har på markedsføring, hvordan skal du bruke den rett? Hva gjør du i dag som fungerer? Er bedriften din synlig, og tar dere i bruk de digitale verktøyene som finnes? Gjennom dette kurset får du inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet.

Kurset er bygd opp med et Skap synlighet 1.0 og et Skap synlighet 2.0.

Sikkerhet og risikovurdering

Bli med på dette sikkerhetskurset som inneholder tema som risikostyring, utforming av sikkerhetsplaner, avviksrutiner, innføring i forsikringsordninger og waivers.

Som forberedelser til kurssamlingen skal alle deltakerne på forhånd gå gjennom en innføring i lovmessige krav til internkontroll og HMS på nett. I løpet av kurset får hver deltakende bedrift i oppgave å gi en overordnet beskrivelse av et Risk Management System, utføre risikoanalyser og lage en sikkerhetsplan for minst ett funksjonsområde eller produkt.

Det blir gitt veiledning og oppfølging etter kurssamlingen tilsvarende inntil én time per bedrift. Om flere av bedriftene samler seg, kan dette gjennomføres som et fysisk møte. Oppfølgingen skal hjelpe bedriften med å lage en realistisk sikkerhetsplan, som uten altfor kompliserte grep skal kunne implementeres i bedriften. Kurset gjennomføres over 2 dager.

Hvordan starte kursprosessen?

Kursene vil alltid arrangeres lokalt et sted i Trøndelag. Hvis du har spørsmål om planlegging og gjennomføring av disse kursene, pris og egenandel, send en epost til karin@trondelag.com.

Mer informasjon om kursene finner du på Innovasjon Norges nettside: her

Kommende kurs: 

07.02: Vertskapskurs, Åfjord

16.02: Skap synlighet, Steinkjer