Hvert år annonserer vi i digitale flater for opplevelser, produkter og aktører i Trøndelag. Til vanlig har vi annonsert mot både mot det norske og internasjonale markeder, men på grunn av reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19 har vi i sommer fokusert all markedsføring mot det norske markedet.  

Resultater

Sommeren 2020 samarbeidet vi med HK Reklame og HK Link for både å produsere materiell og utarbeide annonser til forskjellige digitale flater.

Gjennom sesongen hadde vi størst trykk på produktannonseringer for forskjellige aktører, opplevelser og destinasjoner i Trøndelag, og det har blitt annonsert for ca. 90 forskjellige produkter i regionen via våre kanaler. I tillegg har vi kjørt en overordnet kampanje mot forskjellige målgrupper, der målet var å inspirere mottakeren og sette Trøndelag på kartet – og det har vi fått til!

Gjennom sommeren har trafikken til Trøndelag.com økt med 255%, og det har vært en økning i konverteringer på hele 94%.

Fra slutten av juni til slutten av august 2020 har vi oppnådd følgende resultater på både produktannonser og overordnet kampanje:

Resultater for produktannonsering

Av all annonsering som er gjort i sommer er det produktannonsene som har generert mest klikk, engasjement og trafikk. Dette er annonser som utarbeides i samarbeid med desinasjonsselskaper og enkeltaktører, og linker inn til produktsider på Trøndelag.com.

Produktannonsene har fått følgende resultater:

Eksempler på produktannonser

Litt om brukerne