Koronakrisen har snudd opp ned på tilværelsen for norsk reiseliv, og reiselivsnæringen går en krevende høst- og vintersesong i møte. Derfor er det viktigere enn noensinne med oppdatert kunnskap om hvilke muligheter som finnes, for å få turister fra de viktige nærmarkeder til å besøke Norge når situasjonen tillater det.

Dette er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har igangsatt et Koronabarometer som har til hensikt å gi regelmessig innblikk i reiselyst generelt og holdninger til å feriere i Norge i seks europeiske hovedmarkeder. Resultatene av den første målingen gjennomført i september 2020 presenteres i denne rapporten, hvor det er gjennomført intervjuer med 1000 potensielle reisende i Tyskland, Nederland, England, Sverige, Danmark og Frankrike. Rapporten er utarbeidet av Epinion og Gyger i samarbeid med Innovasjon Norge.

 

Kort oppsummert sier rapporten at til tross for korona-situasjonen vurderer en god del fortsatt å reise i høst- og vintersesongen. Selv om de som gjerne vil reise er mindre bekymret for smitte, avventer de fleste utviklingen før de bestiller, og det er viktig å kunne få penger tilbake for avlyste reiser. Norge er en attraktiv feriedestinasjon, men kun hver tredje potensielle turist har kjennskap til hva man kan oppleve i Norge om høsten og vinteren. Korona har gjort alle destinasjoner mindre attraktive, men Norge er et av de minst påvirkede landene.

De aller fleste vil avvente utviklingen i smittesituasjonen, og planlegger for ferie i eget land, men Norge oppfattes som et mer attraktivt reisemål enn mange andre land blant internasjonalt reisende for høst og vinter akkurat nå. Men fleksibilitet er viktig, og 7 av 10 som ønsker å reise svarer at de kun vil kjøpe reiser fra aktører de stoler på, og der de kan få pengene igjen, hvis de må avbestille eller reisen blir avlyst.

Det er naturopplevelser, byferier og nordlys som lokker mest i første omgang for de internasjonale gjestene i høst og vinter. Markedet for skiferier er mindre enn for naturopplevelser og byferier, men blant de som er interessert i å reise på skiferie er Norge et aktuelt reisemål. To av tre skiturister vurderer å reise til Norge på skiferie.

20. oktober 2020