Ansvarlig turisme handler om å ha et samsvar mellom det du kommuniserer og det du leverer. I tillegg til å kunne levere det man lover, skal opplevelsesnæringen bidra til å gjøre lokalsamfunnet et godt sted å bo og besøke – bolyst og reiselyst går hånd i hånd.

For å oppnå dette må vi ha en strategi for å få rett gjest, på rett sted, til rett tid, slik at verdiene som skapes totalt sett er større enn de som forbrukes. Dette krever et tett samspill mellom lokalsamfunnets ønsker, og utviklings- og markedstiltak gjennomført. Derfor handler ansvarlig turisme om mer enn bare markedsføring.

Prosjektet skal utvikle nye arbeidsmetoder og fremgangsmåter for en ansvarlig utvikling som operasjonaliserer bærekrafts prinsippene i praksis, slik at alle aktører er i bedre stand til å ta kunnskapsbaserte strategiske valg på hvilke gjester som er mest verdifulle for dem, og hvilke premisser som må ligge til grunn for å oppnå ønsket effekt lokalt. Vi skal teste ut hvordan vi kan ta i bruk markedsapparatet i Trøndelag Reiseliv som verktøy til å skape positiv lokal verdiskapning. Målet er å skape en sterkere sammenheng mellom markedsføringstiltak og det som skjer «på bakken» (på reisemålet og i lokalsamfunnene) som en konsekvens av markedsføringen.

Trøndelag Reiseliv har i samarbeid med Visit Innherred valgt ut Inderøy som pilotområde for prosjektet.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med

Prosjekt- og utviklingsansvarlig

Annika Honggard