Transport er et viktig bindeledd i en helhetlig kundereise. I samarbeid med AtB gjør vi nå opplevelsene mer tilgjengelig gjennom et reisekort som kan brukes over hele Trøndelag.

Tilgjengelighet er et nøkkelord når man snakker om turisme og reiser. Transport vurderes høyt blant de reisende og er bindeleddet mellom opplevelser og destinasjoner. Spesielt i distriktene er det en utfordring med gode transportløsninger som er tilpasset både lokalbefolkningens og reisendes behov. Et tilrettelagt reiseliv kan også sees i sammenheng med bolyst og gjør distriktet mer attraktiv å jobbe og bosette seg i. Gode kollektivtilbud er en grunnstein i videreutvikling av opplevelsesprodukter som pakkes på tvers av kommunegrenser. Opplevelsesnæringen i Trøndelag har over lang tid slitt med hvordan de skal koble kollektivtransport på opplevelsene som tilbys i regionen. Reiser som selges internasjonalt gjennom turoperatør selges ofte lang tid i forvegen, og skal inneholde flere elementer som overnatting, transport, aktiviteter og til dels også bespisning. Uten tilgjengelig transport blir ikke reisen helhetlig og vi har dermed automatisk meldt oss ut av den internasjonale konkurransen.

AtB har skal i perioden 2021-2022 etablere, teste og iverksette et reisekort. For å støtte opp arbeidet med reisekortet og implementeringen av dette, har AtB og Trøndelag Reiseliv inngått et samarbeid for å koble offentlig transport ytterligere opp mot reiselivsnæringen i Trøndelag. «Reisekortet» skulle etter planen lanseres sommeren 2020. Men på bakgrunn av den pandemien og regjeringens reiseråd var det ikke ønskelig å lansere produktet i 2020. Første pilotperiode for reisekortet, som nå har fått navnet AtB sommerpass, var fra 21.juni – 1.august. Pilotperioden har gitt oss god erfaring og tilbakemeldinger på videre arbeid og utvikling av et reiskort for hele regionen.

Reisekortet gir oss muligheten til å dekke etterspørselen om en grønnere løsning samt gi våre gjester muligheten til å reise med hurtigbåt, ferge, buss og tog med en og samme billett. Et lignende kort er prøvd ut i Nordland med gode resultater.

Annika Honggard, prosjekt- og utviklingsansvarlig +47 995 266 19