Trøndelag og Jämtland Härjedalen er en region som ligger forholdsvis langt fra de større internasjonale markedene. For å øke den internasjonale attraksjons- og konkurransekraften kreves det god tilgjengelighet, noe som vil bidra til økt lønnsomhet på helårsbasis for næringen.

Trøndelag Reiseliv er prosjektleder for norsk side i Interregprosjektet Welcome! som drives sammen med Jämtland Härjedalen Turism. Med de tiltak og aktiviteter vi jobber med i prosjektet har vi som mål og forventet resultat å oppnå økt internasjonal konkurranse og attraksjonskraft gjennom:

o          Økt tilgjengelighet til regionen gjennom bedre flytilbud/transfer.

o          Økt markedskommunikasjon og PR.

o          Økt kjennskap og kunnskap om regionen.

o          Økt lønnsomhet for bedriftene i regionen.

o          Flere operatører som selger produktene i regionen.

o          Kundetilpassede produkttilbud.

o          Økt helårsturisme.

I prosjektet fokuserer vi på den internasjonale «treenigheten» – media, transport og salgsledd. Det vil si – for at flyselskapene skal fly, kreves turoperatører som selger og kunder som kjøper. For at turoperatører skal selge, må flyselskapene fly. For at disse skal ønske å fly/selge, kreves det at man markedsfører. Så her finnes et gjensidig avhengighetsforhold for å oppnå suksess.

Samtidig er dette tre ulike deler som få innen turistnæringen har ressurser til å prioritere hverken tidsmessig eller økonomisk. Det krever forandringer i måten vi jobber på, proaktiv og målrettet, for å øke helårsturisme med internasjonale gjester, og dermed også lønnsomheten for bedriftene. Welcome skal fange opp og tiltrekke seg nødvendige aktører som kreves for å øke attraksjons- og konkurransekraften, samt løse de flaskehalser og problemer som kan vanskeliggjøre leveransen til bedriftene.

Prosjektet er godt i gang, og har etablert en egen digital salgsportofolie med inspirasjon og informasjon rettet mot turoperatører: www.adventure63.com

Den pågående pandemien har satt bremser for flere av prosjektets overordnede mål, med tanke på økt internasjonal trafikk i prosjektperioden. Welcome startet opp den 01.01.2019 og har nå fått godkjent utsettelse av ferdigstilling til 30.09.2022. Fremover vil det fokuseres på å etablere gode samarbeid mellom aktører over grensen, for å løfte et felles tilbud rettet mot nærmarkedene som inkluderer opplevelser både i Sverige og Norge. Prosjektet vil teste muligheter med digitale visningsturer som verktøy for å inspirere salgsledd i de internasjonale markedene.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med

Prosjekt- og utviklingsansvarlig, Annika Honggard