I 2014 startet Trøndersk festivalnettverk og Trøndelag Reiseliv en forstudie for å styrke koblingen mellom festivaler og reiseliv. Målet er at man gjennom økt kompetanse og styrket samarbeid skal utnytte potensialet i Norges mest spennende festival og arrangementsregion.

Trøndelag har mange spel, festivaler og arrangementer gjennom året som gir mening og skaper viktig innhold i reiselivsopplevelsen til gjester og publikum som besøker Trøndelag samt er med på å bygge identitet i et lokalsamfunn.

Visjonen er at sammen skal vi bli Norges ledende helårs festivalregion. Med en gjennomgående profesjonalitet, skal det skapes verdier for oss selv og Trøndelag gjennom å gi vårt publikum, fra både lokalmiljø, Norge og andre land, meningsfylte magiske opplevelser. Bedriftsnettverket skal gjennom sitt arbeid øke antall nasjonale og internasjonale besøkende på Trønderske Festivaler og arrangement.

Bedriftsnettverket har jobbet gjennom prosjektperioden med markedsføring og en felles profil på en felles plattform for å styrke Trøndelag som festival destinasjon. Kunnskapsflyt og erfaringsutveksling i nettverket er sikret gjennom vedtektene i foreningen. Formålet med nettverket er å øke innovasjonsevne, verdiskaping og lønnsomhet hos medlemmene gjennom økt samhandling og bedre nettverksrelasjoner. Bedriftsnettverket skal eie og forvalte felles verdier som skapes gjennom de felles aktivitetene bedriftene er med på.

Prosjektet, med festivalene, har blitt hardt rammet av pandemien og har derfor fått utsatt prosjektperioden.  Det jobbes med en exit-strategi ved endt prosjektperiode for å rigge nettverket til å jobbe konsekvent videre med de verdier og aktiviteter som er forankret i prosjektet.

 

Kontakt:

Kommunikasjonssjef, Bjørn Tore Hals