Kystopplevelser skal gjennom samarbeid med næringsaktører på kysten utvikle opplevelser som gir økt lokal verdiskapning og setter Trøndelagskysten på kartet som et attraktivt reisemål. Målet med prosjektet er å utvikle helårs kystopplevelser for grupper og individuelle reisende.

Det er utfordrende å spå hvordan reiselivet utvikler seg fremover. Det som likevel er viktig å tenke på er at opplevelser vil være motivasjon for reisen, og hvor turisten drar blir mindre viktig. Det er opplevelsene som driver verdiskapningen. Prosjektet jobber mot å være en del av utviklingen mot et Trøndelag som er attraktiv og en bærekraftig opplevelsesdestinasjon gjennom hele året.

Prosjektet skal fokusere på opplevelsesutvikling, noe som også innebærer kompetansehevende tiltak. Prosjektdeltakerne skal få muligheten til å utvikle opplevelsene og deres «reason to go» og tenke mer mot hvilke kundegrupper de ønsker å jobbe med. Det er aktuelt å sette sammen opplevelsespakker som består av leveranser fra flere ulike aktører. Hvilke konkrete pakker det skal satses på avklares gjennom prosjektet.

Kjernefortelling og konseptene for kysten er utarbeidet i prosjektet. Kjernefortellingene definerer posisjoneringen av kystregionen.

Konseptene til kysten er:

  • Havets skattekammer – smaken av kysten (lokalmat fra sjø til land – fra «jord til bord»)​
  • Den kulturelle landkrabbe (historie, kystkultur, arrangement, møter med folket)​
  • Aktiv på land (sykkel, vandring, fuglekikking) og Aktiv på vann (fiske, kajakk, båtliv, bryggeliv)
  • Sanselig sjelero (nyte livet, hygge, god mat, fred og ro)​.

For oppdatert innhold er det nå laget en Hitra/Frøya/Fosen side.

KystOpplevelser startet den 01.12.2019 og pågår frem til september 2022 etter utsettelse på grunn av pandemien.

Kontakt:

Prosjektleder, Anette Solli