Med et turbulent reiselivsår i ryggen ser vi frem til et nytt år fullt av nye friske muligheter!

Flere av de internasjonale markedsplanene for 2020 ble raskt lagt på is da pandemien traff verden, men rask omstilling mot et helnorsk marked ga også enormt verdifull erfaring og gode resultat. Vi skal bygge fremtidas kommunikasjon av våre menneskeskapte opplevelser med det trygge, fleksible og eventyrlige Trøndelag i fokus. Det meste tilsier at 2021 vil bli et år hvor internasjonal turisme vil ligge på et relativt lavt nivå, og Norge fortsetter å være hovedreisemål for alle som bor i landet. For Trøndelag betyr det at vårt arbeid med å løfte frem regionen som en lett tilgjengelig, hjertevarm og åpen opplevelsesdestinasjon blir en fortsatt prioritet.

Med våre unike gjestebud, trønderske skatter og aktive naturopplevelser kan vi fylle behovene for mange ulike motivasjonssegment. Sammen med alle aktører, destinasjoner og samarbeidspartnere fortsetter vi å bruke den trønderske drivkraften og det gode Trønder-laget for å fremme vår kulturregion som et trygt, foretrukket og spennende reisemål med kommunikasjon som lever opp til leveransen. Vi forventer et år med behov for mye fleksibilitet og rask omstilling fra både aktører og tilretteleggere, og ønsker gjerne innspill fra våre samarbeidspartnere på endrede forhold og behov underveis.

Last ned markedsplanen vår og gjør deg bedre kjent med hvilke innsatser og aktiviteter Trøndelag Reiseliv fokuserer på for 2021.