Reiselivsnæringen er hardt rammet av den pågående pandemien. Med restriksjoner og pålegg av strenge smitteverntiltak opplever næringen betydelig bortfall av inntekter.

Regjeringen har nå disponert nye 300 millioner til reiselivsnæringen som kan omsøkes gjennom Innovasjon Norge. Midlene skal bidra til å få gjennomført nødvendige omstillingsprosjekter i små, mellomstore og store bedrifter i reiselivet som har omsetningssvikt og likviditetsutfordringer. Les mer om kriteriene for søknad HER.

Gjennom scenarioprosjektet til Trøndelag fylkeskommune har reiselivsnæringen i Trøndelag fått være med på en retningsgivende prosess for utvikling og utnyttelse av mulighetsrom innen opplevelsesnæringen frem til 2030. På veien frem til 2030 skal det gjennom samhandling og fortellinger kommuniseres det Trøndelag er best på; de menneskeskapte ressursene. Disse ressursene er grunnsten i utviklingen av opplevelsesnæringen i Trøndelag. I en stadig mer voksende næring og i den globale konkurransen, jobbes det for å tilspisse seg og kommunisere opplevelser til de riktige gjestene, til riktig sted og til riktig tid. Det er desto viktigere å kunne kvalitetssikre opplevelser for imøtekomme morgendagens turist sitt behov når det kommer til bærekraft og kvalitet.

Varde Kvalitetssystem er utviklet over flere år, gjennom samarbeid og eierskap forankret i norske reiselivsklynger, landsdelsselskap, bransjeorganisasjoner og Innovasjon Norge.Varde Opplevelseskvalitet vil i årene som følger være et prioritert sertifiseringsprogram i Innovasjon Norges markedsføring, og vil dermed være et konkurransefortrinn for alle som har sertifisert seg. Innovasjon Norge oppfordret bedrifter under webinaret den 8.desember om å særskilt inkludere ordninger som miljøsertifiseringer og Varde Kvalitetssystem i sin søknad. Trøndelag Reiseliv vet at dette kommer til å gjøre din søknad mer relevant for å få utløst tilskudd, og vi understreker viktigheten av at reiselivsnæringen i Trøndelag griper denne muligheten for å være konkurransedyktig nasjonalt. Vi oppfordrer derfor alle som skal søke omstillingsmidler om å inkludere sertifiseringen Varde Kvalitetssystem i sin søknad. Du kan lese mer om Varde HER.

Gjennom sertifiseringen Varde får du følgende: 

  • Gjennomgang av bedriften fra en rådgiver i Varde Opplevelseskvalitet som går gjennom hele kundereisen for produktet som bedriften selv bestemmer. Rådgiveren besøker bedriften som «Mystery guest».
  • En omfattende rapport som vurderer bedriften gjennom hele kundereisen og som gir detaljerte score på alt fra før besøket, selve opplevelsen og etter besøket. Herunder også en vurdering av bedriftens sikkerhetssystem.
  • Gjennomgang av rapporten med Rådgiver fra Varde med råd om hvordan arbeidet med kvalitetsutvikling bør tas videre.
  • Bedrifter som har samlet score 3 eller høyere av i alt 5 mulige varder, kan benytte Varde i egen markedsføring. Varde markedsføres bredt på f.eks Visit Norway, slik at kunder og bransjerepresentanter vet hvilke bedrifter de skal velge.
  • Sammenligning av egen bedrift med andre bedrifter gjennom egen innlogging på vardekvalitet.no. Her kan bedriften benchmarke egen kvalitet-status med andre bedrifter i regionen eller med de som har samme leveranse som bedriften nasjonalt.

Har du spørsmål om hvordan du kan inkludere sertifiseringen i din søknad hjelper vi deg gjerne.

Petra Sestak, reiselivssjef petra@trondelag.com
Annika Honggard, prosjekt og utviklingsansvarlig annika@trondelag.com