Annerledesåret 2020 ga oss alle en kraftig støkk med koronapandemi, reiserestriksjoner og en bransje som måtte omstille seg raskt for å finne veien videre. Flere aktører opplevde en fantastisk sommer med rekordresultat i Trøndelag, og vi ser tilbake på et år med engasjert næring i intensivt arbeid for å synliggjøre trønderske opplevelser for det norske folk.

Trøndelag Reiseliv endret raskt sin markedsstrategi fra internasjonal satsning til full innsats mot det norske marked. Med god hjelp fra våre nære samarbeidspartnere i destinasjonsselskapene løftet vi fokus på de trønderske opplevelsene. Med nye og unike opplevelser som bl.a. Øyna Kulturlandskapshotell, jubileumsaktiviteter rundt UNESCO kulturarv Røros, pilegrimsvandring, dyresafarier, fiske i noen av verdens beste lakseelver, Britannias spennende familiekonsept, matopplevelser i verdensklasse, og flere Michelinstjerner i sekken, var Trøndelag et godt valg for mange av sommerens Norges-turister. Samtidig har vi holdt de internasjonale markedene varme for å være klare når disse åpner opp igjen.

Trones Eye

Vi i Trøndelag Reiseliv er heldige som har hatt ansatte i jobb og holdt hjulene i gang gjennom pandemien. Vi har snudd oss raskt og funnet nye måter å jobbe på slik at vi kan gi best mulig støtte til våre samarbeidspartnere, ivareta fellesfunksjoner, bygge kompetanse og opprettholde aktivitet.

Konkurransen om oppmerksomhet vil fortsatt være stor både nasjonalt og globalt. Derfor er det viktig å stå sammen i den videre utviklingen av vår næring, høste erfaringer og evaluere en omstillingsprosess som ingen hadde sett for seg. I driftsrapporten presenterer vi kort noen av de hovedgrep Trøndelag Reiseliv har igangsatt i 2020 og planlegger å sette i gang for å bistå opplevelsesnæringa i Trøndelag i 2021, og spesielt i den unntakstilstanden som hele bransjen er rammet av.

Vi takker hele Trønder-laget for et godt samarbeid i 2020, og gleder oss til fortsettelsen!