Travel style:
Lev livet ute – the great outdoors

Konsept:
Utforske naturen

Kjerneaktivitet:

Sportsfiske, jakt, fototurister m.m.

Sesong:
Hele året

Vanlig tidsbruk:
Helg, uke eller lengre

Booker oftest:
Direkte eller via turoperatør

Prisnivå:
Lavt til høyt

Kulturfilter:
Ikke relevant

Prioritet i TRL:
Utland A/innland A

Markedsbudskap

Trøndelag er den optimale destinasjon for å dyrke din interesse.

Salgspitch

Trøndelag har unike forhold og tilbyr den beste tilretteleggingen for å bedrive din kjerneaktivitet.

Avhengig av hvilken interesse som skal dyrkes vil dette variere. Uavhengig av interesse vil det være viktig med god tilgjengelighet, transport og overnatting er tilpasset aktiviteten og er fleksibel. Det bør finnes kjentmenn som kan assistere, og møter med likesinnede verdsettes. Spesialister på sitt felt, eksempelvis klatrere, dykkere, laksefiskere, fototuturister.

 • Tilgjengelighet
 • Fleksibilitet
 • Riktig og bra utstyr
 • Tilgjengelig spisskompetanse ved behov
 • Gode tjenester som transport, overnatting etc.
 • Sosiale møteplasser er tilgjengelig om og når man ønsker å mingle med likesinnede.
 • Gjester fra andre segmenter/gjester som dominerer overnattingsstedet
 • Bomturer
 • Lange ventetider/unødig tidsbruk
 • Lite fleksibilitet
 • Mangel på informasjon og oppdateringer
 • Kjerneaktiviteten
 • USP’er som er viktig for og relevante for kjerneaktiviteten
 • Kontaktpersoner og kjentmenn
 • Servicetjenester som gjør aktiviteten enklere og bedre
 • Hvordan komme seg til destinasjonen
 • Uttalelser fra andre «spesialister»