Etter et initiativ fra reiselivsbedrifter i 2012, har norske reiselivsklynger – i samarbeid med landsdelsselskap, bransjeorganisasjonene og Innovasjon Norge – utviklet Varde Opplevelseskvalitet for bedrifter som produserer opplevelser, aktiviteter, attraksjoner og muséer.

I samarbeid med Hans-Olav Holtermann Eriksen ble det gjennomført et webinar om Varde opplevelseskvalitet. I webinaret får du lære mer om hvordan systemet er bygd opp og hvilke fordeler det vil være for deg som bedrift å sertifisere dine opplevelser gjennom Varde.

Opptak av webinar her:

Se Nidarosdomens erfaringer med Varde: