I en tid hvor vi alle lever under de mest inngripende tiltak som Norge har hatt i fredstid, er vi kanskje desto mer sultne på en følelse av normalitet igjennom kulturarrangement.

Julemarkedet i Trondheim 2020 ble gjennomført med en rekke endringer og tilpasninger for å sikre at både utstillere, ansatte, frivillige og besøkende skulle føle seg trygge.

I samarbeid med Sarah og Torstein fra Midtbyen Management inviterer vi til webinar om hvordan man på en god måte kan arrangere under en pandemi. Webinaret passer for alle som er interessert i å vite mer om hvordan man kan håndterer smittevern under store og små arrangement.

28.April 2021
11.00 – 11.05
Innledning Trøndelag Reiseliv

11.05 – 11.50
Sarah Føreland og Torstein Høe fra Midtbyen Management deler erfaringer ved å arrangere under pandemien.

Temapunkter for webinaret:

  • Hvilke tiltak ble gjort i forkant.
  • Hvilke endringer ble gjort underveis.
  • Hvordan ble smitte håndtert (intern, eksternt, presse)?
  • Hvordan delte vi informasjon til publikum?
  • Hvordan ble løsningen med frivillige/dugnadslag?
  • Hvordan merket vi antall besøkende i forhold til økt smitte?
  • Samarbeid med kommunen.

11.50 – 12.00
Mulighet for å stille spørsmål