Regjeringen lokker folket med festaften, mens middagen koker tørt i en kasserolle uten tilsyn.

TERJE TRANAAS, Leder, Festivalnettverk Trøndelag
PETRA SESTAK, Reiselivssjef, Trøndelag Reiseliv
BJØRN TORE HALS, Markeds- og kommunikasjonssjef, Trøndelag Reiseliv

Forrige uke informerte regjeringen om koronasertifikatet som skal være klart i juni. Statsminister Erna Solberg åpnet for at sertifikatet kan benyttes til å delta på offentlige arrangementer i Norge.

Da har vi et råd: Sørg for at det faktisk er arrangement igjen i sommer. De første festivalene er allerede avlyst, en rekke andre teller på knappene.

I vår næring har det omtrent vært omtrent yrkesforbud siden 12. mars i fjor. De fleste festivalene berget gjennom den nedstengte sesongen i 2020. En ny sommer uten mulighet eller lønnsomhet til å arrangere vil være katastrofal, og ha irreversible konsekvenser.

Spesiell økonomi i festivaler

Festivaløkonomi er svært spesielt. Det er utgifter året rundt, og inntjening noen få dager. Gjerne om sommeren, når de fleste festivalene arrangeres. Med en ny nedstengt sommer risikerer vi konkurser og arrangement som går over ende for godt. Treghet og mangel på statlige ordninger og utbetaling tømmer kassene. Festivaløkonomi er en skjør kabal.

Vi risikerer også et betydelig kompetansetap, som igjen truer festivalene. Det er begrenset hvor lenge bransjefolk kan gå uten inntekt. Det er lenge siden festivaler var dugnadsløft blant idrettslag. I dag arrangeres det svært profesjonelt, med helårsplanlegging, helårsansatte og engasjement av en rekke ulike yrkesgrupper, og andre næringer i nærområdene.

Kulturen straffes for å være lojal. Regjeringen har oppfordret kulturlivet til å planlegge for sommeren. Det har vi gjort. Kompensasjonsordningen som er presentert rammer imidlertid urettferdig. Et enkelt eksempel: Stiftelsen Elden taper nærmere en million kroner fordi arrangementene er i juli og august. Hadde de hatt utendørsteater i juni hadde de blitt kompensert 100 prosent.

Arrangement må behandles likt, uavhengig av hvilket tidspunkt på året det foregår.

Forrige uke ble også Nasjonal reiselivsstrategi lansert. Her er det et uttalt mål å satse på opplevelser, fordi det er lokale opplevelser som gjerne er triggeren for en reise. Dette er også i tråd med Trøndelag fylkeskommune sin egen strategi for reiselivet. Trøndelag Reiseliv har også endret sin forretningsmodell, hvor opplevelsesutvikling er viktigere enn noen gang. Vi representerer et viktig grunnlag for reiselivet, som omsetter for milliarder bare i Trøndelag.

Kultur ble nedstengt først – og ser ut til å åpne sist. Hva med heller å se på oss som et nyttig verktøy i sommer. Hva skjedde i storbyene når sommerværet nylig prøvde seg? Det endte med store ansamlinger i parkene, hvor smittevernet ble satt til side for folks behov for å være sosiale. Det vil skje igjen.

Respekt for situasjonen

Vår næring er profesjonelle på arrangement. Vi tar smittevern på høyeste alvor. Er det ikke bedre å tilby folk sosiale opplevelser og underholdning – i trygge, profesjonelle rammer i sommer?

Misforstå oss ikke, vi har stor respekt for den krevende situasjonen Norge og verden står i. Hvilke vanskelige vurderinger regjeringen må gjøre hver eneste dag, kan vi bare forestille oss.

Derfor har vi vært lojale mot alle tiltak, og bidratt kraftig i dugnaden. Nå rekker vi opp hånda, og kan ikke få sagt følgende tydelig nok:

Vår næring er i knestående!

Vi trenger tydelige signaler for arrangements-sommeren nå, og rettferdige kompensasjonsordninger. Vi trenger et svar. Nå.