Pandemien har bidratt til at trender vi har sett gjennom flere år har blitt forsterket ytterligere.

Visit Norways koronabarometer viser en stadig sterkere utvikling og etterspørsel av bærekraftige opplevelser og tjenester.
I denne 9 minutters presentasjonen av Visit Norway får du hvorfor bedrifter bør miljømerke seg.