Kampanjer 2023

Vi ser fram til årets kampanjearbeid, med gode erfaringer fra i fjor i bagasjen. Med ny kommunikasjonsstrategi og visuell identitet, nåde vi i 2022 nye målgrupper og hadde et sjeldent godt engasjement.

Eksempelvis

 • God påvirkning mot målgruppa på tvers av kanaler.
 • Strategien om å satse på trafikk og aktivitet ga høy trafikk til nettside og godt engasjement. Folk har ikke bare delt og kommentert våre annonser, men også lagret dem.
 • Unge voksne likte innholdet og responderte godt. EI gruppe vi ikke har nådd like godt tidligere. Tidligere har det i størst grad vært godt voksne brukere som har respondert best.
 • Gjennomsnittlig visningstid på våre ulike filmer på YouTube var 8,9 og 9,5 sekunder. Filmene var 10 sekunder lange

 

Overordnet tanke

Vi kommuniserer våre ulike kommunikasjonskonsept. I år vil vi gi et ekstraløft til konseptet «Begeistret sammen», altså, kunst, kultur, museum, spel, konserter m.m.

Kanaler

 • Facebook / Instagram, Youtube og Display

Målgruppe

 • Voksne, bred målretting, men styrt mot alle som har hatt interaksjon med Facebook-sidene til Explore Trøndelag og destinasjonene.
 • Speilpublikum (publikum som ligner på dem som har hatt interaksjon med Facebook-sidene til Explore Trøndelag og destinasjonene.

Geografi

 • Trøndelag(viktig), Helgeland, Møre, Østlandet, Innlandet

Tidsrom

 • Bredt geografisk fokus fra starten (rett etter påske, mer regional og lokal målretting gjennom juli og august.

Konsentrert med synlighet torsdag-søndag, hver uke gjennom sommeren.

Markedsaktiviteter i 2023 (Kontaktperson Stine Teigen)

Digitale kampanjer

Digitale kampanjer er pulsåren i vårt kampanjearbeid. I 2023 planlegger vi tre større kampanjer.


Kampanjene vil i hovedsak publiseres på Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube. I tillegg kjøres Display-annonsering i ulike nettaviser og andre digitale flater. Publikum som har hatt interaksjon med våre og destinasjonsselskapene sine Facebook-sider er en viktig målgruppe, men kampanjene endres fortløpende undervegs etter hvordan de ulike annonsene presterer.

 

Kampanjeperiode Materiellfrist
Sommerkampanje 2.mai-11.august 11.april
Høstkampanje 14.august-30.september 31.juli
Jul 13.november-22.desember 30.oktober
Vinter 2024 8.januar-31.mars 11.desember

 

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan være med i Explore Trøndelag sine kampanjer?

Kort sagt alle reiselivsaktører i Trøndelag

Hva kreves for å være med?

Et produkt og et marked, gode bilder og tekst(er).

Hva koster det?

Det er en produksjonskostnad for annonser, i tillegg må du sette av et beløp til kjøp av synlighet.
Hvor mye som er nødvendig er individuelt og avklares med hver enkelt aktør.

Hvordan blir jeg med?

Kontakt Stine Teigen på stine@trondelag.com – 984 19 378

Øvrige kampanjer

Hovedkampanje utenlands

Kampanjer i våre hovedmarked i Europa kjøres i samarbeid med Visit Norway. Planene for 2023-kampanjen er ennå ikke fastsatt, men kampanjen planlegges i våre hovedmarked: Tyskland/Østerrike/Sveits, Sverige, Danmark, Nederland/Belgia og UK.

Always on-kampanje

Explore Trøndelag kjører en always on-kampanje gjennom hele året. Målet er at vi gjennom året alltid skal være synlig et eller annet sted for en eller annen målgruppe. Dette må også ses i sammenheng med arbeidet vi gjør med Google søkeord og synlighet på nett.

Kampanjer med andre

Gjennom året deltar vi også i mer tidsbegrensede kampanjer i samarbeid med andre. For eksempel en kampanje i Tyskland under Grüne Woche, i samarbeid med Norwegian. Kampanjer for Luftfartsforum i samarbeid med Norwegian, typisk i europeiske byer med direkteruter til Trondheim, og kampanjer om AtB Sommerpass i samarbeid med AtB.

Produktoppføring (Kontaktperson Stine Teigen)

Vil du bli synlig i produktsøk hos Visit Norway og Explore Trøndelag og hos ditt lokale destinasjonsselskap? Da kan du kjøpe en produktoppføring på våre nettsider. Oppføringen koster kr 3000,- eks mva per år. Er du medlem av et trøndersk destinasjonsselskap, er produktoppføringen gratis. Engelsk oversettelse er inkludert i prisen.

En god produktoppføring har:

 • Kort, selgende tekst på norsk og engelsk
 • 4-5 gode bilder i liggende format
 • Kontaktinfo
 • Bookinginfo
 • Link til evt sosiale medier, Tripadvisor og hjemmeside
 • Åpningstider og priser

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]