KURS (Kontaktperson Karin Fuglem)

Vi arrangerer derfor blant annet Innovasjon Norges kurs i samarbeid med destinasjonsselskaper og andre lokale regionale nettverk.  Den siste perioden har de fleste kursene naturlig nok vært digitale, men fra 2022 skal vi igjen planlegge og arrangere kursene i alle regioner i Trøndelag.

Kurs i samarbeid med Innovasjon Norge

 

Opplevelseskurs: Bruk innovasjon og produktutvikling til å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessen.

Vertskapskurs: Skap en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra, og hvor ansatte blir dine beste ambassadører! Det kan gi en kultur som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet.

Pakking, distribusjon og salg: Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker, både internt og i samarbeid med andre. Du får også innføring i prising, distribusjon og salg. Kurset er web-basert.

Lykkes på nett: Er tilbudene dine synlig? Bruker dere de digitale verktøyene som finnes? Gjennom kurset får du inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet. Kurset er bygd opp med et «Bli god på nett 1.0» og et «Bli god på nett 2.0.»

Sikkerhet og risikovurdering: Sikkerhetskurset inneholder tema som risikostyring, utforming av sikkerhetsplaner, avviksrutiner, innføring i forsikringsordninger.

Trøndelag Reiseliv sine kurs

Videoredigering på mobil

Video gir som regel bedre spredning. Når du likevel går rundt med et videokamera i lomma (mobilen), hvorfor ikke lære deg å bruke den? Dette nybegynnerkurset for iphone-brukere arrangeres i Trondheim 26.april.

Skriv SEO-optimalisert

GDPR gjør det vanskeligere å målrette digitale kampanjer i samme grad som før. Nå er det på tide å øke synligheten på nettsida di. På dette kurset skal vi lære å skrive så Google finner deg.

Finn din kjernehistorie

Finn historien som forteller noe grunnleggende om tilværelsen, fellesskapet, motsetningene og kraften på et sted. Eller i opplevelsen du tilbyr kundene. Kjernehistorien kan bli det sterkeste kortet i markedsføringsarbeidet. Kurset settes opp i løpet av 2023.

Internasjonalt kurs

Har du lyst til å arbeide med internasjonale kunder? Bli kjent med hva som kreves av deg, opplevelsene dine, vertskapsrollen og markedsføring av tilbudene.

Video og levende stills blir stadig viktigere for kommunikasjonsarbeidet, og oppnår gjerne større spredning i sosiale medier.  I løpet av våren settes det opp et kurs i videoproduksjon på mobil. Kurset vil ha begrenset antall plasser, for å sikre deltagerne godt utbytte. Målet er at alle skal kunne filme og redigere enkle videoer kun ved bruk av mobilen.

Podkast

Verden endrer seg, medievaner endres. I 2015 hørte 5 prosent i Norge på podkast. Nå har vi passert USA, som er blant landene med høyest konsum av podkast.

I 2021 hørte nær en av tre nordmenn på podkast ukentlig.

Norge har også verdens høyeste utbredelse av mobiltelefon og for et år siden ble det solgt to millioner headset og ørepropper i Norge. Vi vil teste ut podkast-formatet i 2022. I første omgang spiller vi inn flere pilotepisoder, før vi tar stilling til vegen videre. I bunnen ligger en tanke om å kommunisere med markedet på en måte som henger mer sammen med folks medievaner. Vi ser dette opp mot ressursbruk på f. eks nyhetsbrev, hvor åpningsraten er lav, og levetiden pr nyhetsbrev er kort. Grunnideen for podkasten er kjernefortellingener i Trøndelag, som beskrevet i den nye kommunikasjonsplattformen.  

VR

I samarbeid med Breach VR jobber Trøndelag Reiseliv med å se på mulighetene for å benytte seg av VR-teknologi i reiselivet. Dette er et pilotprosjekt, der også utdanningsinstitusjoner er koblet på. I prosjektet skal Visit Innherred og Trøndelag Reiseliv være en krevende kunde som tester teknologien, kommer med innspill til brukervennlighet og foreslår nye funksjoner som muligens kan benyttes i reiselivet.  

Prosjektet går til 10. mai, og etter denne datoen skal Breach VR videreutvikle konsepter og teknologi basert på tilbakemeldingene fra alle deltakere. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]